Desítky lidí zaplnily jednací sál v prostorách staré radnice, aby se zástupci města, investora a archeologické obce besedovali o pracích na Staroměstském náměstí.

Podle Boleslaváků se především právě archeologická část revitalizace neúměrně vleče, což návštěvníkům centra, ale především starousedlíkům a místním podnikatelům pořádně ztrpčuje život.

Kdy to skončí?

Hlavní vlna dotazů směřovala na ředitelku Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irenu Benkovou. Její náhled na nutnost zachování historického dědictví budoucím generacím nikdo nezpochybnil, kamenem úrazu je ale rychlost prováděných prací.

„Mám výkop přímo před výlohou, a tak vidím, že dělníci se rozhodně nepřetrhnou,“ rozčilovala se živnostnice provozující krámek s textilem.
„Kdy to skončí? Město nám, podnikatelům, sice dá nějaké dotace, ale utíká nám zisk! Takhle taktak pokryjeme režii,“ přidal se muž, jehož provozovna nyní zeje prázdnotou.

Doktorka Benková zaplněnému sálu sdělila, že průzkum v průběžné komunikaci by měl skončit 13., resp. 20. června. Hned nato se na místo vrhnou stavbaři a rekonstrukci dokončí. Jak ale dodala: „Rentgenové oči nemám, nevím, na co ještě můžeme narazit“.

Kde to vázne?

Původně přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by právě vědci se štětečky a lopatkami měli být takovou „brzdou“ revitalizace.

Na to měla přítomná archeoložka také odpověď: „Původní sondy se prováděly do hloubky 80 cm v pravé části náměstí, a nic neočekávaného jsme neobjevili. Jenže náměstí mělo původně úplně jiný tvar, bylo zkosené a během staletí je naši předkové srovnávali. Proto se převážně v levé části našli předměty z doby bronzové i eneolitu.“

Co se nedá zachránit nebo zakonzervovat, je nutné alespoň řádně zdokumentovat. To památkářům předepisuje litera zákona. Jenže kromě zdržování hrozí ještě další pohroma, které majitele staroměstských domů straší.

Spadnou domy?

„Výkopy jsou hluboké, během dešťů byly plné vody, která proniká do sklepů. Baráky navíc mnohdy nemají skoro žádné základy!“ K námitce, že před jedním z domů „ujíždí“ asfalt, se nikdo z odpovědných neměl… Zhroucení objektů ale prý v žádném případě nehrozí.
Stihne se to?

Podle archeologů, stavbařů i přítomného náměstka primátora Adolfa Beznosky je termín ukončení komplexní revitalizace náměstí – konec září – i přes nynější zpoždění stále dosažitelný. Všichni se každopádně shodli na nutnosti závazných termínu konce výzkumu.

Místní obyvatelé i návštěvníci centra se již dokončení nemohou dočkat. A dvojnásob to platí o živnostnících, již doufají, že se do jejich v současné době osiřelých krámků vrátí zákazníci a střed města konečně ožije.