„Jde mi o to, abych od ředitelů škol vyslechla podněty a myšlenky z jejich práce, které bych poté ráda uvedla do praxe, či aby se objevily například v pozměňovacích návrzích a zákonech,“ uvedla hlavní cíl návštěvy Mazuchová.


Několik desítek minut dlouhá diskuze se točila například kolem získávání financí i kapacitě školy. „Školu navštěvuje okolo 170 žáků,“ prozradil ředitel školy Štefan Klíma. Více než polovina žáků debřské školy sem každý den dojíždí.


Došlo také na školní vzdělávací programy, ale i platy ve školství. Témata se ovšem točila také kolem úspěšnosti přijetí na střední školy a gymnázia. „Úspěšnost dětí hlasících se na osmiletá gymnázia je stoprocentní. Stejně tak i u těch, kteří se na ně hlásí z devátých tříd,“ pochválil před poslankyní své žáky ředitel Klíma.