Několik podaných žádostí o dotace –  spousta práce za sebou a neméně plánů před sebou. Taková je situace ve spoustě měst a obcí na Mladoboleslavsku s počátkem roku 2014. Nejinak je tomu i v Dolním Bousově, jak potvrzuje rozhovor se starostou Miroslavem Bočkem, který lidi, s nimiž jedná, odzbrojuje úsměvem.

Začneme rozpočtem na letošní rok. Máte v Bousově schválený rozpočet a jaký?
Schválili jsme ho na prosincovém zastupitelstvu a je vyrovnaný (strana příjmů i výdajů třicet šest miliónů osm set devět tisíc, pozn. redakce). Musím říct, že s hospodařením nemáme problém.

Jaké investiční akce přecházejí z minulého do letošního roku?
V listopadu minulého roku začala rekonstrukce místních komunikací – ulice Kolonie, Rachvalská, K Piváku a ke Sběrnému dvoru. Jičínská firma by měla práce předat letos, k třicátému dubnu.

Vzhledem k tomu, jak práce pokračují, vidíte termín reálně?
Počasí zatím přeje, takže to vypadá zatím dobře. Jsou položeny obrubníky, začalo se pracovat na chodnících a město zafinancovalo také výměnu veřejného osvětlení. takže i na tom se pracuje,plus se měnily nevyhovující vodovodní přípojky.

Další plánované akce v letošním roce?
Je to zateplení naší sokolovny. I u této akce se začalo už v minulém roce. Za sebou máme výběrové řízení, tentokrát vyhrála benátecká firma, a kromě zateplení se budou na celé budově měnit i okna.

Začne se s dokončením opravy ulic?
V podstatě ano.  Zahájení prací plánujeme na prvního dubna a končit by se mělo k poslednímu říjnu letošního roku.

Obnova areálu za kostelem sv. Kateřiny bude zařazena také letos?
Ano. V tomto případě se bude opravovat oplocení areálu, oprava bývalé hřbitovní zdi a oprava křížku.

Areál se už nyní využíval na kulturní a společenské akce.
Teď bychom ho chtěli ale více zvelebit, jednat se bude o venkovní úpravy. Do budoucna bychom tu ale rádi postavili i jakýsi amfiteátr.  Tedy pevné pódium pro divadla, pro dětská představení a podobně.

Zajet si do Bousova na koncert by tak nemusel být problém?
Na nějaký menší určitě. Spíš ale na podporu obnovy kostela. Tam nás čeká ještě spousta oprav a sehnat na něj peníze, když objekt není ve vlastnictví města, je opravdu docela složité.

To byly akce plánované, nebo spíše jejich dokončení, z hlediska dotací. Pokud vím, dokončovat by se ale také měla poslední fáze opravy hasičské zbrojnice.
Přesně tak. Stavba začala už v roce 2011. Prostředky na její opravu jsme uvolňovali z vlastního rozpočtu. Proinvestován je milión korun a v letošním roce jsme uvolnili čtyři sta tisíc, což by mělo pokrýt zbytek prací, tedy venkovní fasádu a další terénní úpravy.

Kam a jaké peníze budete ještě investovat z vlastního rozpočtu?
Hlavně to bude do lokality pod benzínkou. Jedná se o novou lokalitu s rodinnými domky, o ulici Kaštanová a Dubová. Tyto komunikace byly už v takovém stavu, že se nedaly používat.  V územním plánu, který budeme mít nový, je už zahrnuta zbrusu nová ulice, která k těmto dvěma přibude, ulice Javorová.

Zmínil jste územní plán. I ten tedy bude mít Bousov hotový?
Ano. Připravujeme ho již nějakou dobu a byl opravdu potřeba, vždyť Bousov se velmi rozrostl a spousta podnikatelů chtěla do plánu zahrnout i své objekty.

O dalším dění v Dolním Bousově se v Boleslavském deníku příští týden.