Povězte nám ve stručnosti o květnových událostech v obci, které se připomínají.

Již v únoru 1945 dorazila do Ledců německá posádka, která zde zřídila zásobárnu střeliva a paliva. Zároveň zde měli Němci 190 ruských zajatců, kteří museli pracovat v lesích při budování skladišť. Místní jim tajně pašovali jídlo. Německou posádku napadli a odzbrojili čeští partyzáni, kteří ruské zajatce osvobodili.

Tím to ovšem neskončilo.

Naopak. Místní občané pod vedením učitele Miroslava Drnce odváděli odzbrojené Němce do Mcel, když narazili na německý tank, který zprvu považovali za partyzánský, neboť byl schválně obklopen civilisty. Ten zahájil palbu z kulometu, jíž padlo za oběť deset místních a šest dalších bylo zajato. Boje se vedly i dalších částech obce, do níž Němci záhy znovu vtrhli, vzali 20 zajatců a vyhrožovali jejich popravou, pokud se ještě někdo odváží vystřelit.

Splnili tuto výhrůžku?

Nakonec ne. Starosta, dovolávající se bývalého velitele německé posádky Mollera, je přesvědčil, že místní k partyzánům nepatří. Došlo k výměně dvaceti zajatců za jiné Němce. Nakonec německé jednotky kapitulovaly. Celkem zde boje nepřežilo 34 lidí z obce i okolí, padli dokonce i dva Chorvati a jeden Řek. Pamětní deska na návsi připomíná i učitele Vávru, kterého umučili v koncentračním táboře.

Kdo celou pouť na připomínku událostí organizuje?

Pouť a všechny náležitosti organizuje obec Ledce ve spolupráci s Osvětovou besedou, jež se zde stará o společenský a kulturní život.

Co taková organizace obnáší?

Obec zajišťuje průvod, dechovou hudbu, úklid obce, výzdobu u pomníku, věnce a květiny k pomníku a k válečnému hrobu. Osvětová beseda zajišťuje divadelní představení. To obnáší pravidelné zkoušení od ledna, stejně jako výrobu kulis, zapůjčení a výrobu kostýmů.

Toto byl 73. ročník pouti - koná se v obci nepřetržitě každoročně od konce války?

Ano, pouť se koná nepřetržitě již od války, v historii nebyla ani jednou ničím přerušena.

Divadlo místních ochotníků, které po pietě následovalo, mělo velký úspěch - jak dlouho je divadelní představení součástí pouti?

Divadelní představení je součástí pouti již od počátku. Divadelní soubor zde existoval již před válkou od roku 1903. Na několika málo poutích se divadlo nehrálo, ale byly to jen ojedinělé výpadky. Každý rok přijdou divadelníci s novým sehraným kusem, který hrají v našem přírodním amfiteátru.