Starostou je v obce František Mohelský, který, jak sám řekl, chce pro Nemyslovice ještě hodně udělat. Setkání s ním dává tušit, že je to přímý a skromný člověk.

Co se v poslední době povedlo?
Určitě stavba obecního vodovodu. Ten se dokončil v minulém roce. Vodovod byl v obci zaveden v roce 1913 a nám se povedlo přesně po sto letech celý vodojem, včetně rozvodů, obnovit.

Kolik tahle největší akce stála?
Deset miliónů korun, z obecní kasy to byly téměř dva milióny. Podíleli jsme se na tom s firmou VaK.

Na čem aktuálně pracujete?
Máme rozpracovaný územní plán, abychom mohli zabezpečit novou výstavbu. Chystáme ale také rekonstrukci obecního úřadu. Musíme ho zateplit a vyměnit okna. Nechtěli jsme rozjíždět příliš mnoho akcí, protože se nechceme dostat do finančních problémů. Rozpočet obce je kolem jedna celá sedm miliónů a právě dva milióny spolkl již zmíněný vodojem.

Máte v plánu i nějakou akci, která je dlouhodobějšího charakteru?
Tak to je bezesporu kanalizace. Zatím ji máme jen v části obce, a to pouze na dešťovou vodu.

Je něco, co vás v obci trápí?
Je to právě ta kanalizace, kterou si momentálně nemůžeme dovolit z finančních důvodů. Pak nás také trápí černé skládky. Asi stejně jako další okolní obce. S nimi jsme bojovali zejména v posledních dvou letech,  letos je zatím klid.

Na jakou akci byste pozval i přespolní návštěvníky?
Čtrnáctého července se u nás bude konat turnaj v malé kopané. Navazovat bude na sportovní odpoledne, večer se potom chystá zábava pod širým nebem. Větší akci se snažíme pořádat vždy jednou za rok. To ale neznamená, že po zbytek roku se u nás nic neděje.

Vím, že jste aktivní obcí.
Máme několik aktivních spolků, které akce pořádají. Místní ženy připravují čarodějnice, pouštění draka, loučení s létem,  myslivci zase organizují střelby. Sportovci pravidelně pořádají kromě fotbalových zápasů i dětské dny.

Jak je to v obci se zelení?
Stromky vysazujeme pravidelně. Spolupracujeme s firmou Škoda Auto.

Kdybyste měl zmínit významné pamětihodnosti obce.
K zajímavým pamětihodnostem patří jistě naše sýpka v jedné ze zemědělských usedlostí, několik domů s pavlačemi a v také místní zvonice.

Jak se žije ve vesničce Nemyslovice?

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, kde hraje pravidelně své zápasy místní fotbalový klub FC Nemyslovice. Klub v roce 2010 postoupil do III. třídy skupiny „B" a jako nováček se drží na předních místech tabulky. Pro místní myslivce sdružené pod Mysliveckým sdružením Hluboká Velké Všelisy je k dispozici sportovní střelnice pro skeet. Místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod a rozvod elektrické energie, kanalizace zatím není k dispozici.

Proč se obec jmenuje Nemyslovice?

Název obce Nemyslovice je odvozen od praotce Nemysla, který pocházel z rodu Nemysloviců. V období rakouské monarchie se pro obec používal německý název Nemeslowitz. V roce 1436 přešla obec na základě rozhodnutí císaře Zikmunda do majetku Jana ze Smiřic. V průběhu doby patřila obec do majetku dalších rodů, přičemž nakonec přechází v r. 1881 společně s bezenským panstvím do majetku císařského rodu Habsburků.

Střípky z historie obce

První písemný doklad o obci Nemyslovice nalezneme v historických pramenech z roku 1292, kdy obec patřila ke klášteru Hradiště. Obec přechází v roce 1881 společně s bezenským panstvím do majetku císařského rodu Habsburků. Katastrofální následky měla však pro obec třicetiletá válka, která stejně jako v okolních obcích přinesla velké lidské ztráty. V roce 1639 ovládla kraj švédská armáda generála Bannera, většina statků byla po opakovaných nájezdech vypleněna. Po ukončení války persekuce pokračovaly, většina obyvatel nekatolické víry musela odejít nebo byla až do vydání tolerančního patentu v roce 1781 velmi utlačována.

Další velké ztráty utrpěla obec v době I. světové války, kdy bylo do armády povoláno 64 mužů a řada z nich se již domů nikdy nevrátila.
V době německé okupace za II. sv. války byla uvalena nucená správa na řadu majetků, včetně správy státního statku. Do obce přišlo několik německých kolonialistů, kteří byli po válce vysídleni. Zároveň však v roce 1946 odešlo z Nemyslovic 23 obyvatel v rámci osídlování pohraničí. Ke konci 19. století začalo být budováno veřejné osvětlení, které poprvé osvítilo náves obce na Štědrý den v roce 1892.
V témže roce byla postavena první silnice směrem na Chotětov. V roce 1913 byl nákladem obce vybudován obecní vodovod, který byl po sto letech rekonstruován. V roce 1925 byla vybudována silnice na Vtelno a v následujícím roce na Bezno. V roce 1929 byla obec elektrifikována.

Školní docházka byla povinná od roku 1775. V obci byla postavena první škola v roce 1889, jednalo se o jednotřídní obecnou školu, která byla v roce 1921 rozšířena, a bylo přistaveno další patro. Výuka byla v obci ukončena po odchodu Josefa Heřmanského  a žáci pak začali dojíždět do Bezna. Pravidelné autobusové spojení ze Zamach přes Bezno do Boleslavi bylo zavedeno v roce 1949. V roce 1952 bylo založeno místní JZD, kam přešla nebo byla donucena přejít většina místních rolníků a statkářů. Následně bylo JZD sloučeno s družstvy ve Velkých Všelisech a Zamachách. Stejný osud potkal i samotnou obec, která byla zařazena pod střediskovou obec Velké Všelisy. Pošta však byla zajišťována obcí Bezno. V roce 1977 byla ukončena svépomocná výstavba místní prodejny a pohostinství, které již není v provozu .

O dva roky později byl založen místní fotbalový klub, který působil pod JZD Rozvoj Velké Všelisy a až později byl přejmenován na FC Nemyslovice. K poslední výrazné změně došlo v roce 1990, kdy se obec opětovně osamostatnila, a byl zřízen obecní úřad.

Nemyslovice a jejich obecní znak

Obecní znak Nemyslovic je poměrně mladý. Je mu deset let.  Obec původně patřila pod klášter. Jedni z prvních majitelů byli Vlkové, takže proto je ve znaku vlk. Hovoří se ale i o tvrzi, která by se měla někde v Nemyslovicích nacházet, ale oficiálně  historicky doložena není.

Jaké vlastně jsou Nemyslovice?

V obci je evidováno 64 adres, k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu) je přihlášeno 146 obyvatel, z toho je 68 mužů nad 15 let, 9 chlapců do 15 let, 61 žen nad 15 let, 8 dívek do 15 let. Nejvyššího rozvoje obec dosahovala na začátku 20. století, kdy zde bydlelo více než 300 obyvatel. Většina obyvatel pracovala v zemědělství, teď jich hodně pracuje ve Škoda Auto.

Dle turistického členění Ministerstva pro místní rozvoj patří Nemyslovice do regionu Polabí, celé území včetně okolních katastrů patří do Benáteckého bioregionu. Obec je zapojena ve svazku obcí Mladoboleslavský venkov.

K zajímavým pamětihodnostem patří sýpka v jedné ze zemědělských usedlostí, několik domů s pavlačemi, boží muka a místní zvonice. Ta byla vybudována jako hasičská zbrojnice, na jejíž střechu byla přenesena původní dřevěná zvonička, která stála v místě dnešního pomníku obětem padlým během I. sv. války. Zde byl v roce  1899 za císaře Františka Josefa původně postaven a vysvěcen Jubilejní kříž na paměť jeho padesátiletého panování. Ten byl následně v roce 1922 upraven na pomník obětem války osazením pamětní desky. Sýpka je stará více než 100 let, jedná se o dřevěnou srubovou stavbu, dnes však bohužel již v dosti desolátním stavu.

Zajímavý příběh z obce

Nejslavnější starosta Nemyslovic se jmenuje Antonín Hons, po němž se jmenuje i památný strom, který v obci stojí, Honcova lípa. Hons v obci starostoval na konci devatenáctého století. „Byl tenkrát hodně aktivní v politickém dění. Byl ve spojení s knížecím rodem Thurn-Taxis. Už v této době, v šedesátých a sedmdesátých letech, společně usilovali o samostatnou Českou republiku. Snad dokonce měli u pana Honse sněm, kde se na tomto dohadovali," prozradil současný starosta František Mohelský. Jak jsme se také dozvěděli, údajně u tohoto jednání byl přítomen i František Palacký. „Společně dávali dohromady řekněme  politický pamflet, který se jmenoval Pláč koruny české," dodal k události z roku 1866 Mohelský.