Lidé, kteří tu žijí, ovšem neznají slovo nuda, jsou velmi aktivní, stále se tu něco děje. Povídali jsme si se starostou Michalem Vitmajerem.

Co se za poslední rok v Chudíři povedlo?
Provedli jsme rekonstrukci veřejného rozhlasu a vyměnili svítidla veřejného osvětlení za moderní LED tělesa. Tato technologie je téměř bezúdržbová a samozřejmě úsporná. Investice by se měla vrátit do devíti let. Provedli jsme také rekonstrukci střechy místního obchodu a klubu U čápa. Střecha byla rekonstruována technologií stříkané PUR pěny s ochranným nátěrem.

Co plánujete v roce letošním?
Pro letošní rok jsme opět požádali o dotace na dokončení tlakové kanalizace, na zateplení obecních objektů a rekonstrukci historického křížku. Rádi bychom také spustili projekt dětské skupiny s kapacitou asi dvaceti dětí. Školky v okolí jsou plné a v naší vesnici zažíváme malou populační explozi.
Obyvatelé Chudíře, navzdory malému počtu, jsou velmi aktivní. Co se u vás všechno děje?
To je pravda. Máme velmi aktivní sbor dobrovolných hasičů, skupinu maminek a červený kříž, začíná se aktivovat i skupina rybářského spolku, který má bohatou tradici. Akce mají mezi sebou rozdělené. A ty nejbližší? V neděli 20. dubna se v hostinci U Černů koná dětské maškarní a hned po něm velikonoční zábava.

Proč se Chudíř jmenuje Chudíř?
První zmínka je z roku 1318 o Zdislavu z Chudíře, ale proč zrovna Chudíř, není úplně doložené, samozřejmě se nabízí asociace na chudou díru, ale jak je to doopravdy jsem se nikde nedopátral. Každopádně obec s tímto názvem je u nás jediná.

Kam poputují největší investice obce?
Největší investice bude pravděpodobně do budovy obecního úřadu, ve kterém bude umístěna zmíněná dětská skupina. Je třeba zrekonstruovat podlahy, vyřešit topení, vyměnit dveře a okna. Vybudovat sociální zázemí. Termín otevření je stanoven na 1. září, a ten musíme stihnout.

Je něco, co vás v Chudíři trápí, a rád byste to změnil?
Trápí nás prozatím marná snaha získat dotace na tlakovou kanalizaci, což nás velmi brzdí v rekonstrukcích místních komunikací. Bylo by chybou, kdybychom na jaře opravili komunikace a v létě je kvůli kanalizaci rozkopali. Je to začarovaný kruh.

Co vás v poslední době potěšilo, co se povedlo, na co jste pyšný?
Máme velmi kladné ohlasy na provedenou rekonstrukci veřejného osvětlení.

Budete v letošním roce kandidovat znovu na post starosty?
Budu kandidovat do zastupitelstva a na zastupitelstvu je, zda mě za starostu zvolí.

Z knihy Hrady a Tvrze na Mladoboleslavsku

V roce 1318 je doložen Zdislav z Chudíře, který s bratrem Všeslavem ze Solce r. 1323 hájil dědictví v Solci a Chudíři proti pražským kanovníkům. R. 1398 žil Jan Chudíř, řečený z Vince a r. 1437 Myslibor z Chudíře. Později Chudíř připadla k sousednímu charvátskému zboží a s ním od r. 1555 k Dobrovici, ke kterým patřila i v 17. století. Sídlem statku byla menší tvrz, obklopená vodou a rybníky v nižší, západní části vsi. I když je dnešní tvrziště zaniklé, na louce mezi horním a dolním rybníkem je patrný obrys terénního útvaru.
Září 1930; zapsal Jaroslav Šorejs

„Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za aktivní účast na organizaci společenských akcí, za aktivní přístup ke zvelebování obce a podporu nejen mé osobě , ale celému zastupitelstvu."
Michal Vitmajer, starosta Chudíře

V OBCI se obyvatelé nebojí žádné práce. Všechno má svůj řád a každou akci berou s respektem a naprosto vážně. Svědčí o tom i fotografie jízdy na traktorech, to když se místní rozhodli, že vysadí nové stromy v lese. Výprava to byla jak se patří. V Chudíří netroškaří ani se vstupem do manželství. Konala se tam hned trojitá svatba. I Dětské dny bývají veselé, plné pohádkových postav. Obec se může pochlubit i slavným rodákem.

V Chudíři se narodil otec Dominika Duky

Kardinál Dominik Duka má blízko k Chudíři přes svého otce Františka. Ten se tam narodil.  Za druhé světové války byl nejdříve součástí vládního vojska, z něhož roku 1944 v Itálii dezertoval a přes Švýcarsko se dostal do Anglie, kde působil jako zbrojíř 311. československé bombardovací perutě britského Královského vojenského letectva. V 50. letech byl spolu s dalšími letci ze Západu odsouzen k žaláři na Mírově. Zemřel v roce 1991. Matka Anežka Duková pocházela ze šumavské Hory Matky Boží. Velmi úzký vztah měl k Chudíři také herec, scénárista, malíř a spisovatel Dalibor Pokorný. Podle jeho námětu byl například natočen film Ať žijí duchové.

- Dvacátého dubna mohou obyvatelé Chudíře zajít na Velikonoční dětské maškarní. Pořádá ho Jitka Vitmajerová, Petra Vrátná a mnoho dalších, kteří jim pomáhají.  Těšit se můžete na soutěže,tombolu, ale i na vyhlášení nejlepší masky. Maškarní se koná v hostinci U Černů, 20. dubna od patnácti hodin.

- První květen nezůstane v Chudíři bez povšimnutí. Konat se totiž bude Průjezd obcí, a to již druhý ročník.  Pro všechny místní je to opět výzva k naleštění strojů. Sraz je v devět hodin u zdejšího obchodu.

- V případě obce Chudíř není v historických dochovaných archivních materiálech z období před konstitucí obecního zřízení doloženo užívání vlastního pečetního znamení. Ves Chudíř byla dříve osadou obce Charvatce a písemnosti, u kterých lze očekávat užití vlastního pečetního typáře obce Charvatce, jakýkoliv otisk obecní pečeti postrádají, když obsahují pouze otisky pečetí kanceláře panství Dobrovice, se složitým erbem knížecí rodiny Thurn-Taxisů. Platí to o archivním materiálu v rámci Stabilního katastru z období první poloviny 19. století,  uloženém nyní v Národním archivu v Praze.