Podoba místa prací se nyní změní, přičemž nové uspořádání dopravního omezení by mělo vydržet po celou hlavní sezonu prázdnin a dovolených; s dalším posunem se počítá na přelomu srpna a září. Přestavba značení upravujícího průjezd začne v sobotu ráno. Od nedělní 14. hodiny – tedy ještě před začátkem hlavního náporu návratů z víkendu – by se pak mělo ve směru na Prahu jezdit dvěma provizorními jízdními pruhy. Od pondělní šesté ranní by dva pruhy měly být k dispozici i pro směr jízdy na Mladou Boleslav.

Nicméně vždy v pracovních dnech se v době mezi devátou a patnáctou hodinou bude v obou směrech – jak na Prahu, tak na Mladou Boleslav – projíždět pouze jediným provizorním jízdním pruhem. Řidiči, kteří místem projíždějí pravidelně, si budou mít čas „zvyknout“: tento režim dopravního omezení by podle nynějších plánů měl vydržet do 4. září. Po celou dobu, kdy jsou práce plánované ve středovém dělicím pásu a v levých pruzích pásů pro oba směry jízdy.

„V rámci nadcházející III. etapy provedeme demolice střední části mostu a dokončíme výstavbu zbývající části mostu v levém jízdním pásu. Probíhat zde budou prakticky identické práce jako na již dokončené části,“ připomněl Buček, že opět dojde na frézování vozovky, částečnou demolici nosné konstrukce, ubourání dříku opěry a zemní práce za jejím rubem po demolici přechodové desky.

„V rámci výstavby bude třeba provést vybetonování úložného prahu, závěrné zídky a podložiskových bloků. Vybudujeme novou přechodovou oblast včetně betonáže přechodové desky a instalujeme nové nosníky. Provedeme betonáž spřažené desky a příčníků, aplikujeme hydroizolaci a vybetonujeme novou římsu,“ vypočetl Buček, co všechno se chystá – a následně bude završeno pokládkou vozovkového souvrství a montáží svodidel.Počátkem září má pak přijít změna spojená s přechodem na IV. etapu prací. Zcela hotovo by na dálničním kilometru 12,6 mělo být v příštím roce koncem zimy.