„Důvodem rekonstrukce a výstavby nových sálů byla nedostačující kapacita a také nutnost jejich modernizace," zdůrznil hned v úvodu dr. Stanislav Najman, ředitel Kliniky.

Moderní, plně digitalizované, s nejmodernější generací led osvětlení. Takové jsou nové sály na Klinice Dr. Pírka. Jejich inovace byla prý více než potřebná. „Poslední rekonstrukce sálů se naposledy realizovala před mnoha lety, dnešní doba vyžadovala spoustu modernějších věcí," uvedl ředitel Kliniky Dr. Pírka Stanislav Najman.

Ve dnech 26. až 28. listopadu byl uveden do provozu moderní komplex tří operačních sálů a sterilizačního centra. Pacient prostředí sálů příliš nevnímá. Je přivezen na sál, dostane narkózu a probudí se úplně v jiném prostředí. Přesto je pro něj prostředí sálu velmi důležité a pro výsledek léčení podstatné „Na stavbu našich nových sálů byly použity nejmodernější materiály podle nejpřísnějších evropských norem. Stěny jsou z dílů, které nemají spáry, proto se nikde nedrží prach, veškeré vybavení sálu je odolné vůči agresivním desinfekčním prostředkům, povrchy jsou ošetřeny speciální antibakteriální barvou," vysvětluje dr. Najman.

Kromě komfortu čistoty jsou sály také plně digitální a veškeré  osvětlení prostor až po operační lampy, jsou  led technologie.  Všechny přístroje včetně LCD monitorů, řídících panelů a celého komplexu zdravotních přístrojů tvoří vždy pro každý operační sál samostatný plně digitalizovaný celek.

Realizace nových operačních sálů je prvním krokem rekonstrukce našeho zdravotnického zařízení. Nejmodernější technologie jsou realizovány i v ostatních prostorách. Cílem je vytvořit pro pacienty maximálně příjemné, bezpečné prostředí s využitím technologií třetího tisíciletí. 

Klinika Dr. Pírka jako jedna z prvních v Evropě připravuje v rámci spolupráce s Philipsem převratné způsoby počítačově řízeného osvětlení pacientských pokojů typu HealWell navozující co nejlepší světelnou a tepelnou pohodu.

„Přirozeně svítící světla kopírující denní dobu zvyšují pohodu pacienta a urychlují jeho rekonvalescenci," uvedl k barevným světlům dr. Najman. Projekt, do něhož již zmíněná výstavba nových operačních sálů patří, prošel dlouhým vývojem. Sály slouží pacientům a lékařům přesně týden.

Součástí projektu  je také nová vstupní hala. „Hala změnila ráz budovy, je nepřehlédnutelná už z venku. Její interiér je prostorný, moderně zařízený. Nabídne nádherný výhled na přilehlý lesopark a hlavně zajistí pacientům klidné zázemí a diskrétní prostředí už při příchodu na Kliniku. Hala  je opět doplněná příjemně se měnícím designovým led osvětlovacím systémem."

Hlavní zásluhu na vnímání průběhu a výsledku léčebného procesu má ale jistě především zdravotnický personál a ten pro kliniku zůstává tím nejcennějším. "Současně je nezbytné úsilí personálu podpořit moderním, příjemným prostředím, dodal k novinkám Kliniky Dr. Pírka její ředitel Stanislav Najman.

Na závěr se ředitel Kliniky Dr. Pírka Stanislav Najman omlouvá všem pacientům za dočasná přechodná stavební a provozní omezení, se kterými se potkávají při realizaci tohoto mimořádného projektu. Krásné prostředí v kombinaci s příjemným personálem bude jistě přátelským prostředím pro každého z nás.