Ani na sklonku léta boleslavští ochranáři přírody z ČSOP Klenice nezahálejí a pomáhají právě tam, kde je to zapotřebí.

Tentokrát si jejich zásah vyžádala louka u Ujkovic, a důvod, proč padla volba zrovna na ni, vysvětluje Milada Vrbová z Českého svazu ochránců přírody.

„Tato louka patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o biotopovou lokalitu zaregistrovanou pod číslem CZ0216502. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice Hartmanova, jarva žilnatá, úpolín nejvyšší," vypočítává Milada Vrbová.

Proto spolu se svými kolegy věnovali celou neděli kosení této slatinné louky, z níž zároveň odstraňovali veškerou zelenou hmotu.

Jedná se o rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých typů podmáčených lesních luk. Boleslavští ochranáři tady už jednou zasahovali letos na jaře, kdy odstranili část náletů a zarovnali celý povrch.

Od té doby ale louka opět zarostla, takže tentokrát se věnovali kosení. „Neposekali jsem jen pár ploch, kde kvete silně ohrožený modře zbarvený hořec hořepník, aby se mohl rozsemenit a rozšířit," dodala ochranářka.

S prací na louce, zejména s hrabáním rozsáhlé plochy, členům ČSOP Klenice významně pomohly také děti z dětského domova v Krnsku, které s ochranáři spolupracují už delší dobu.