Jen pár obcí na Mladoboleslavsku se za posledních deset let proměnilo tolik jako Zdětín, který se rozkládá dva kilometry severozápadně od Benátek nad Jizerou. Ve snaze udržet co nejvíc rodáků takříkajíc doma zmizely nevzhledné budovy, jejichž stav vedení obce trápil, a na jejich místech vyrostly krásné rodinné domy. Razantně se podařilo snížit věkový průměr a do Zdětína míří stále víc mladých rodin. Není se čemu divit, v obci vládne pospolitost a její tvář se neustále mění k lepšímu. Co se ve Zdětíně chystá do budoucna, nám pověděl dlouholetý starosta František Němeček.
 

Když jsem přijížděl, všimnul jsem si celé řady nových domů. Zdá se, že se Zdětín zvětšuje a rozšiřuje.
V posledních deseti letech se v obci podařilo vytvořit na šedesát stavebních parcel, z nichž je dnes více než 75 procent zastavěno. V součtu máme zhruba 530 obyvatel. Ještě nedávno jsme měli opravdu vysoký věkový průměr, pak se sem ale začaly stěhovat mladé rodiny a dnes je obec plná dětí. Dokonce jsme dětem, které sem chodí do školky, přebudovali bývalou zasedací místnost obecního úřadu na ložnici, aby se sem všechny vešly (úřad sídlí ve stejném objektu jako mateřská školka, pozn. red.).

Novotou září i budova obecního úřadu. Opravovali jste ji nedávno?
Ano. Začalo to vlastně čtyřmilionovou dotací v roce 2014 od Státního fondu životního prostředí na zateplení školky a výměnu otopného systému. Stará akumulační kamna se nahradí tepelným čerpadlem. To si ale šetříme až na prázdniny, kdy tu nebudou děti. Vybourají se stropy a instalují nové radiátory. V září přijdou děti do nového. Také jsme vedle vybudovali dlážděné parkoviště, které si rodiče velmi chválí. Znáte to, děti se ráno vítají, přebíhají přes silnici a stačila by chvilka nepozornosti a mohlo by dojít k nehodě. Dnes si každé dítě naskočí k rodičům do auta přímo na dvoře.

Jaké další projekty Zdětín čekají? Co chystáte na příštích několik let?
Ve výhledu toho máme spoustu. Začínáme revitalizovat náves, kde práce proběhnou ve třech etapách. Na tu první jsme zatím dostali dotaci 700 tisíc korun a střed obce to dokonale promění. Chtěli bychom přestavět kabiny ve sportovním areálu a zateplit tamní klubovnu, kde se koná většina obecních akcí. Rádi bychom tam také pořídili ústřední vytápění. Na obecní nádrži, kde se v létě na vlastní nebezpečí koupe a v zimě bruslí, jsou popraskané břehy, takže i tuto stavbu bychom chtěli zkulturnit. Máme tady také rybníček, kam chodí kluci s tatínky na ryby, a ten čeká odbahnění. Dokonce už máme hotový projekt. V hlavě mám možnost, že by tam vzniknul malý dřevěný srub s občerstvením, ale to je zatím jen takový nápad.

Ty nové domy, o kterých jsme mluvili, stojí takřka ve středu obce. Zdá se, že tvář obce se změnila z gruntu.
To je pravda. Na podzim jsme dokončili demolici velkokapacitního teletníku, který nám kdysi státní statek Bezno postavil přímo uprostřed obce vedle kostela. Kdysi se tam chovaly dva tisíce zvířat. Ten zápach, jaký tu býval v létě, si jistě dovedete představit. Likvidace tohoto objektu v havarijním stavu, kam si chodily hrát děti, byla jedním z důvodů, proč jsem znovu kandidoval na starostu, přestože už bych měl být v důchodu. Měl jsem hrůzu z toho, že tam někdo spadne do nezajištěné díry a už ho nenajdeme. Letos se podařilo poslední halu zbourat. Už před časem jsme vysoutěžili developerskou firmu a ta celou lokalitu zasíťovala a rozprodala na parcely. Dnes to tam vypadá moc pěkně. Všude už stojí nové domy.

close Jak se bouraly teletníky. zoom_in

Bourání starých zemědělských stavení. Foto: Archiv obce.

V souvislosti se zateplením školky jste zmínil, že obyvatelé Zdětína neváhají přiložit ruku k dílu. Předpokládám, že půjde určitě o členy spolků. Jaké tady u vás fungují?
Myslivci, dobrovolní hasiči, chovatelé a nejpočetnější jsou sportovci. Dále tady funguje základní organizace Českého svazu žen, která je jednou z největších na Boleslavsku a nejvíce se zapojuje do zajišťování kulturních akcí v obci.

Je to jen dojem, nebo u vás skutečně jdou lidé dohromady? Táhnete za jeden provaz i v zastupitelstvu?
Když za mnou v roce 1994 poprvé přišli, abych kandidoval na starostu, souhlasil jsem za podmínky, že nikdy nebudeme řešit žádné politické strany. To politikaření a vzájemné rozdělování peněz, které probíhá ve vládě nebo ve větších městech, to nemá s prací pro lidi vůbec nic společného. My tady žádné konflikty tohoto rázu nemáme. Několikrát za rok si společně projdeme obec, podíváme se, co se povedlo, co se zrealizovalo a bod, na který se třeba nedostalo, přesuneme do plánu činnosti na další rok s nejvyšší prioritou. Zrovna dnes budeme na veřejném zasedání ten letošní plán schvalovat. Většinou jde o zhruba 15 hlavních bodů.

S čím tedy aktuálně počítáte na letošní rok?
Především dokončíme úpravy budovy obecného úřadu a mateřské školky, o kterých jsem už mluvil, a provedeme terénní úpravy okolní zahrady. Také pořídíme několik nových herních prvků, protože některé starší dosluhují. Dále začne revitalizace návsi, která si v součtu vyžádá osm milionů korun. Staveniště už je předáno, letos začínáme stranou u obchodu. Přímo před ním vznikne nové prostranství, na náves umístíme lavičky, vysadíme okrasné keře, na straně u kostela později vybudujeme chodník a parkovací místa pro auta, naproti stávající autobusové zastávce postavíme ještě jednu pro druhý směr, vzniknou nové příjezdové cesty k domům a staleté lípy čeká okrasný prořez. Součástí revitalizace návsi je také pořízení projektu revitalizace krajské komunikace, jež náves protíná. To byla jedna z podmínek pro udělení dotace.

V příštích letech tedy proměna Zdětína zdaleka neskončí. Spíše naopak…
To ne. A to ještě hodláme rozšířit kontejnery na tříděný odpad, vysadit nové stromky v sousedství cyklostezky, provést generální opravu chodníku vedoucího kolem úřadu na konec obce a uvažujeme o automatickém zalévání hřiště. Když se podíváte, že úroveň života v obci stoupá, je to fajn pocit.

close Fotografie ze slavnostního nástupu SDH při oslavách jeho 125. výročí. zoom_in

Slavnostní nástup SDH běhěm oslav jejich 125 let existence. Foto: Archiv obce.


Z historie obce

Z nejstarších archeologických nálezů se podařilo zjistit, že osada Zdětín existovala již na rozhraní třetího a druhého tisíciletí př. n. l., tedy v mladší době kamenné.

První dochovaný písemný doklad o Zdětíně pochází z roku 1189. Tehdy byla ves darována Hroznatou Kadeřavým z Peruce křížovníkům svatomařským.

V 9. století tu byl farní chrám téhož řádu, který se již roku 1260 připomíná jako farní v dějinách panství benáteckého. Stalo se tak roku 1335 a vykoupil jej biskup Jan, který pocházel z rodu pánů z Dražic.

V období husitských válek husitských získal Zdětín od Johanitů Václav Myška z hrádku nad Zámostím (Myškův zámek ve Starém Stránově) jako ves zápisnou kláštera u Matky boží z Malé Strany. Václav Myška z Hrádku byl věrným stoupencem mistra Jana Husa a provázel ho na nešťastné cestě do Kostnice.

Roku 1436 měl ves Zdětín v držení řád Maltezanů. Roku 1437 se dovídáme, že Václav Myška z Hrádku dobrou vůlí postupuje Zdětín Janovi z Kunvaldu, když tak nařídil císař Zikmund. Jan z Kunvaldu byl podkomořím českého království, který penězi vypomohl císaři z tísně, a získal tím jeho přízeň. Zdětín mu byl dán jako zástava za nesplacený dluh. Jeho potomci měli v erbu zlatého korunovaného draka v modrém poli a vládli dlouho nad Dražicemi. Zdětín tak patřil k Dražicím, později k panství benátskému a jen malá část vsi patřila v letech 1505 1533 k Brodcům.

Roku 1512 koupil Dražice Bedřich purkrabí z Donína. (Pánům z Donína patřily na Nymbursku Velelibské dvory, z nichž největší má dosud jméno Zdonín). Donínští páni vystavěli roku 1526 v Nových Benátkách zámek a trvale se v něm usídlili. Roku 1548 se Bedřichovi synové o panství rozdělili a takzvané „zboží benátské" dostal Jindřich z Donína.

Roku 1560 císař Ferdinand I. osvobodil Jindřicha z Donína od zástavy na vsi Zdětíně.

 

Proč Zdětín?

Jméno vsi pochází pravděpodobně od staročeského slova bzděti nebo bzdíti, což znamená slabě kouřit nebo dýmat. Takové pojmenování mohlo označovat ves, kde strážní měli dýmem z ohně dávat za určitým účelem znamení.

Zdá se však, že i tato ves může nést jméno po svém zakladateli, neboť jsou známa staročeská osobní jména Zdata, Zdech, Zdeš, Zděn a další jim podobná.

Jména vsí s koncovkou ín jsou navíc odvozena z osobních jmen, původně adjektiv, k nimž je nutné přiřadit označení místa: hrad, dvůr či statek. Například: Teta Tetin hrad, později Tetín.

Název obce Zdětín tak může znamenat Zdechův nebo Zdětův dvůr.


Práce? Ve Zdětíně se jí rozhodně nebojí

close Objekt za kostelem, v němž dnes mají zázemí hasiči, po rekonstrukci. zoom_in

Objekt za kostelem je po rekonstrukci výstavní zbrojnicí se zázemím. Foto: Deník/Martin Weiss.

V případě jakékoliv stavby představuje lidská práce jednu z největších položek v závěrečných účtech. Přesto jsou dobrovolné brigády spíše zvláštností. Obyvatelé Zdětína ale přiložili ruce k dílu už nejednou.

V posledních dnech probíhají dokončovací práce na obecním bytě, kam každým dnem přivezou kuchyňskou linku a objekt bude brzy předán k užívání. Hasičská zbrojnice s klubovnou a obecní dílny se skladem techniky jsou hotové.

Také klubovna na hřišti vznikla vlastnoručně. Dnes se v jejích zdech baví o čarodějnicích, karnevalech nebo jiných akcích až 70 lidí, kteří se do budovy vystavěné po vzoru koliby, vejdou.

Pokud někdy přijedete do Zdětína autobusem, všimněte si autobusové zastávky. Jde o další dílo šikovných rukou místních pánů.

„Před nějakými čtyřmi lety jsme od společnosti Škoda Auto dostali stromky v rámci akce Za každý prodaný vůz jeden zasazený strom. Pojali jsme to trochu jako socialistickou brigádu. Vyvěsili jsme plakáty a lákali na to, že strom si zasadí každý, kdo bude chtít," vzpomíná starosta.

Sázení stromů na místě bývalé skládky se nakonec zúčastnila stovka lidí. Myslivci, kteří sídlí nedaleko, připravili pro děti párky, pro dospělé guláš z divočáka a za práci byl každý bezplatně odměněn.

Shodou okolností ten den zástupci Škoda Auto namátkou objížděli lokality, kde probíhalo sázení. Ve Zdětíně mohly delegaci vypadnout oči z důlků. V obci bylo rušno jako v mraveništi, na jejich předchozí zastávce se přitom rýči a lopatami ohánělo jen pár lidí.