Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha uvedl, že Středočeský kraj chce, aby krajské školy šly s dobou a přizpůsobily své vybavení a výuku současnému prudkému nástupu nových technologií do všech oborů lidské činnosti. „Proto podporujeme modernizace počítačových učeben, zřizování robotických pracovišť, nákupy odborných pomůcek a vybavení, jako jsou například traktory s vybavením pro precizní zemědělství, které využívají satelitní data, speciální přístroje do dílen pro budoucí automechaniky, vybavení do laboratoří na gymnáziích nebo v odborných školách a podobně. Školy vymýšlejí své projekty tak, aby díky nim posunuly výuku na vyšší úroveň a aby jejich absolventi díky tomu měli větší šanci najít dobré uplatnění na trhu práce,“ sdělil.

Finanční podporu mohou čerpat jak střední, tak krajem zřizované základní školy.  V nich se vzdělávají žáci s handicapem, pro které jsou speciální pomůcky velkou pomocí.

O peníze na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky tentokrát požádalo bezmála 50 škol. Mezi nimi je i SPŠ Mladá Boleslav. Ta plánuje modernizaci laboratoře kontroly a měření. Dalšími jsou například Střední lesnická škola a SOU Křivoklát, která chce pořídit víceosé obráběcí CNC centrum, nebo třeba SPŠ a VOŠ Kladno plánující inovovat výuku předmětu automatizační technika pořízením pomůcek pro školní robotické pracoviště.

Peníze na takzvané inovace do krajských škol začal Středočeský kraj poskytovat už v roce 2021. I s letošní částkou jde celkem o více než půl miliardy korun.