Datum plánu už minul, a třebaže sankce za nedodržení termínu nehrozí, jeho absence by mohla ztížit nebo i znemožnit případné čerpání sportovních dotací. Jak města a obce k požadované sportovní strategii přistoupily?

Město Mladá Boleslav, tradiční bašta zdaleka ne pouze okresního sportu, podporuje pohybové aktivity dlouhodobě a papírově by nic stvrzovat nemuselo, nicméně nová koncepce sportu dává jistou představu o úsilí i finančních částkách, které jsou a budou této oblasti věnovány – byť není podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové vše tesáno do kamene.

"Koncepce podpory sportu, kterou schválilo zastupitelstvo na svém červnovém jednání, je především nutno brát  jako otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách města a jeho obyvatel. Cílem plánu je obecně podpořit sport, a to jak organizovaný, tak individuální, a týká se všech obyvatel bez rozdílu věku," vysvětluje Šárka Charousková.

Jedním z podstatných úkolů města je podle ní zajištění možností sportovního vyžití tím, že investuje peníze do péče o sportovní zázemí, zařízení a sportoviště. V letošním roce je za tímto účelem vyčleněno z rozpočtu Mladé Boleslavi na 49 milionů korun.

"Dalším způsobem podpory jsou pak dotace přímo pro jednotlivé sportovní oddíly i jednotlivce. Letos rozpočet města počítá se sumou 20,9 mil na tuto podporu. Z toho 10,9 milionů půjde oddílům provozujícím vrcholový sport a 9 milionů na systémovou podporu sportovních oddílů mládeže. Milion je pak určen na podporu individuálních sportovců a individuálních projektů sportovních oddílů s důrazem na přednostní podporu mládežnického sportu," říká mluvčí magistrátu.

A nemalé peníze jsou nezbytné i na budování nových sportovišť. Letos má k tomuto účelu přispět 77 milionů korun, z toho největší částku spolkne rekonstrukce bazénu v sokolovně, výstavba loděnice na Krásné louce nebo dobudování zázemí u fotbalové akademie na Radouči.

"V nastoleném trendu chceme určitě pokračovat, prioritou pro nás zůstává podpora sportujících dětí a mládeže, ale byli bychom rádi, aby se sportovnímu vyžití věnovali obyvatelé Mladé Boleslavi bez ohledu na věk, snažíme se udělat sport dostupný pro všechny. Právě proto je pro nás velmi důležité udržovat kvalitní infrastrukturu sportovišť, budovat nová a vylepšovat ta stávající," uvedl náměstek primátora Daniel Marek, který má tuto oblast na starosti.

I Mnichovo Hradiště na sport myslí, byť ve městě nadšení kolem nově předepsaného papírování nepanuje. "Abych byl upřímný, takzvaný plán sportovního rozvoje je podle mne jen zbytečným byrokratickým nařízením shora, které ze všeho nejvíce představuje příležitost výdělku pro řadu poradenských firem, jež se obcím nabízí, že plán zpracují," říká starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

"V Mnichově Hradišti je rozvoj sportu součástí již předchozího dlouhodobého strategického plánu města a jako takový je v gesci komise pro sport. Pro samotný dokument sportovního rozvoje představuje strategický plán města takový základ a hrubý náčrt. Realizace konkrétních detailů bude ale záviset na postupném schvalování městského zastupitelstva," vysvětluje Lochman a dodává, že jako téměř vše, i sportovní strategie je otázkou financí. "Největšími výzvami budou v Hradišti v rámci sportovního plánu jednoznačně správa a financování údržby městských sportovišť – sportovní haly, plaveckých areálů a zejména pak fotbalového stadionu, což dohromady představuje pro městskou pokladnu nezanedbatelnou zátěž," říká Ondřej Lochman.

I o něco menší Bakov nad Jizerou na sport myslí. "Myslím, že sportovní prostředí a zapojení místních do sportovních aktivit je v našem městě nadstandardní. Především je zde skvělá spolupráce s městem a řadou sportovních a zájmových klubů a kroužků, na jejichž potřeby a požadavky město reaguje. Stěžejním bodem naší rozvojové sportovní strategie bude tuto spolupráci dále prohlubovat, konkrétní detaily se ale budou samozřejmě řešit až podle aktuálních potřeb sportovců," říká starosta Josef Šimáně, který zdůraznil aktivity jak místního fotbalového klubu, tak házenkářů, nebo i sportovního tanečního klubu.

A malá obec Ledce asi hovoří za všechny jí podobné, když nedá dopustit na místní fotbalisty.

"Fotbal je zde v Ledcích docela nosná a dobře fungující věc a obec hodlá v jeho podpoře v rámci sportovní strategie pokračovat. Máme zde na hřišti nově zrekonstruované kabiny a sociální zázemí, což se podařilo k všeobecné spokojenosti. Dále se zde pořádají různá relaxační cvičení, jež také stojí za to zdůraznit. Ale co se sportovní strategie týče, jsme malá obec a tak samozřejmě nelze očekávat velkolepé výdaje a plány, spíše bychom rádi pokračovali ve zkvalitňování toho, co je," uvádí starosta Josef Keller.