„Postupovali jsme podle platných kritérií z minulého roku. V každé kapitole jsme samozřejmě ponechali rezervu. Pro sportovní organizace máme 33 tisíc, o sedm tisíc více pak máme u zájmových organizací, které bude možné čerpat ve druhé polovině letošního roku," sdělil zastupitelům Jiří Bína, místostarosta a zároveň předkladatel materiálu.

Upozornil, že v únoru vyšla novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který před města staví nový úkol vytvořit grantový systém, jímž se bude sportovní komise řídit při rozdělování finančních příspěvků. Ten bude platit už od července.

Do diskuse se jako první zapojil Miroslav Smutný, opoziční zastupitel ze sdružení nezávislých. Od svých kolegů si při této příležitosti nechal objasnit několik věcí, které ho v tomto bodě nejvíce zaujaly.

„Trochu mě zarazila rezerva peněz na granty, která je připravena do sportu a společenských organizací. Překvapivě sport má ponecháno méně peněz než zájmové činnosti. To by mě zajímalo, proč?," vznesl otázku do pléna.

Z úst Jiřího Bíny se záhy dozvěděl, že částka pro zájmové organizace je navýšena z důvodu, že grant z rozpočtu nezískalo několik klubů, které buď nedočerpaly poskytnuté finanční příspěvky z loňského roku, nebo včas nepředložily žádost či vyúčtování. Cestu ke grantům však zavřenou nemají. O injekci mohou požádat v druhé polovině roku.

Kromě toho chtěl Miroslav Smutný ještě vědět, jak se konkrétně změnila kritéria přidělování peněz u sportovního klubu, který podle něj dostal o 55 tisíc víc než minulý rok či u Sokola, jemuž město letos poslalo částku o pětatřicet tisíc vyšší. „Naopak Sportovní klub Veselá je krácen o jedenáct tisíc, dobrovolní hasiči o tisícovku a stejně tak i Liga lesní moudrosti," vypočítal opoziční zastupitel.

Jan Mareš, předseda komise, vysvětlil, že přerozdělování finančních prostředků se děje na základě dotazníku, který jednotlivé organizace a kluby vyplní a odevzdají spolu se žádostí. „Uvádí zde například počet členů, který se vyvíjí, dále počet členů mládeže, náklady na provoz, náklady na údržbu areálu, pokud ho mají, a dalších několik kritérií," vyjmenoval Jan Mareš s tím, že údaje se následně zapíší do tabulky, kluby za ně získají určité body, na základě kterých pak vyčíslí konkrétní příspěvek.