Kdo byl na veřejném setkání přítomen?
Bylo to několikáté setkání a nově se zapsalo 20 lidí, což je výborné a celkem přišlo 80 lidí. To jsem také nedoufala vzhledem k počasí. Ze zastupitelů, přišli Svatopluk Kvaizar, pan Skála, pan Novák, ten je předseda sociální komise, a akci zahajoval Jaroslav Polívka, náměstek primátora pro sociální služby. Byla zde i vedoucí odboru sociálních věcí Věra Horáková a dále ředitelka zpracovatelské organizace Daniela Hailichová.

Jaký byl program?
V programu byla představena analýza poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících - kluby, spolky a mateřská centra. Také byla analýza druhé akce, což byly dotazníky pro kliety, uživatele sociálních služeb. Na závěr lidé psali, co si myslí, že by se dalo zlepšit. Jakým způsobem a jaké mají představy o sociálních službách za 3 - 5 let v Mladé Boleslavi. Závěry si ale ke zpracování odvezla firma.

Vzešla zde nějaká nová spolupráce?
Na základě projektu a i díky článkům v novinách se již ozvalo dalších 6 organizací, které by chtěli být minimálně v katalogu služeb. Takže by na podzim mohl vzniknout zajímavý, doufám, že přehledný katalog sociálních služeb a služeb souvisejících. Dnes za mnou přišla maminka, která má syna autistu a ráda by založila klub pro rodiče takto postižených dětí, říká se tomu svépomocné skupiny. Tak i takové věci mohou díky projektu vzniknout.

Na setkání se tvoří různé pracovní skupiny, mají nějaký jiný program než diskuse na veřejném setkání?
Příští pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ zamíří mezi hluchoněmé, kteří se scházejí v Centru pro zdravotně postižené. Žijí mezi námi a bude nám jejich problémy tlumočit pán, který ovládá znakovou řeč. Například skupina Rodina, děti a mládež by ráda v brzké době řešila osobní asistenci nebo rannou péči. Také budu domlouvat pracovní schůzku skupiny, Osoby v krizi, ohrožení závislostmi a národnostní menšiny, s Městskou policií s panem Pumrem, který by rád otevřel problém nárůstu lidí bez přístřeší - bezdomovců.