Nadační fond ŠKODA AUTO vznikl v roce 2018 s cílem zatraktivnit Mladoboleslavský region, a tato myšlenka spojuje všechny jeho aktivity. Mladá Boleslav, okolní města a obce i místní obyvatelé mají obrovský potenciál, a ten je třeba dále rozvíjet.

Nadační fond Škoda Auto iniciuje a podporuje celou řadu projektů, ať už v oblasti dopravní bezpečnosti, rozvoje veřejného prostoru nebo zdravotnictví, ale jeho nejvyšší metou je inspirovat a aktivizovat občany regionu, protože, jak říká jeho ředitel Ladislav Kučera, základem udržitelného rozvoje je komunikace, respekt a spolupráce všech partnerů.

Nadační fond působí v regionu třetím rokem, jaké jsou ohlasy na vaši činnost?

V centru všech našich aktivit jsou lidé. Snažíme se občanům regionu naslouchat, ať už během osobních setkání nebo přes oficiální průzkumy veřejného mínění, a díky tomu můžeme naši pomoc směřovat přesně tam, kde veřejnost vnímá velké výzvy. Z našeho prvního průzkumu vzešlo přes dva tisíce návrhů a hlavním tématem se tehdy stala dopravní bezpečnost. Aktuálně probíhá vyhodnocování výsledků letošního průzkumu a podnětů, které s námi občané sdíleli.

Jak ovlivnila vaši činnost pandemie koronaviru? 

Celý loňský rok byl velice nestandardní. Byla to pro nás obrovská zkušenost, díky které jsme si vyzkoušeli, zda dokážeme reagovat na krizovou situaci. Bohužel jsme museli zrušit celou řadu akcí pro veřejnost, které jsme na jaře chystali s našimi partnery (např. dubnový Den Země). Zareagovali jsme spuštěním krizových grantů COVID, kdy jsme podpořili celkem 37 veřejně prospěšných organizací, které se nějakým způsobem zapojily do boje proti koronaviru či tlumení jeho dopadů. Lidem, kteří se aktivně zapojují, patří obrovský dík. 

Čemu se aktuálně věnujete, případně jaké máte priority pro letošní rok?

Pandemie bohužel neskončila. Už na konci minulého roku jsme si jako další úkol předsevzali, že se zaměříme na kulturní život v regionu. Tedy na jeho restart po velmi složitém období.   Začalo to v prosinci předáním nového koncertního křídla mladoboleslavskému divadlu (Veřejná sbírka Klavír pro Boleslav) a vyhlášením dvou kulturních výzev. Jedna z nich byla určena zejména umělcům, kdy rádi podpoříme umělecký projekt nebo dílo, které přinese do regionu něco nového. Druhé říkáme Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska a smyslem toho projektu bylo získat co nejvíce příběhů a vytvořit jakousi kolektivní paměť regionu. Obě výzvy byly uzavřeny na konci dubna a do prázdnin bychom rádi regionu představili vítězné projekty.