Škola dosud sdílí prostory s Centrem 83, poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Obě zařízení však mají plány na rozšiřování své činnosti, které v omezeném prostoru nelze realizovat. Centrum, které chce v bývalé dětské nemocnici vybudovat pro své klienty celoroční domov, proto škole vypovědělo nájemní smlouvu. Mělo jít především o zdvižený prst směrem ke zřizovateli, jímž je Středočeský kraj.

Ředitelka Centra 83 Luďka Jiránková konstatovala, že v případě nejvyšší nutnosti speciální školu ve stávajících prostorách ještě rok ponechá.

Kraj pak ale napětí ještě zvýšil. Souhlasil totiž s tím, aby škola na jaře přijala nové žadatele o školní docházku.

Podle náměstka boleslavského primátora Daniela Marka požádal sociální odbor kraje magistrát o pomoc s hledáním vhodného zázemí, protože žádnou vhodnou nemovitost ve městě nevlastní. „Je ale možné, že prostory budou k dispozici až za rok," řekl Marek.

Náměstek Marek připomněl, že možnost dočasného rozmístění žáků speciální školy do volných prostor boleslavských základních škol je rovněž mimo hru, všude je totiž plno. „Vůbec si nepřipouštíme, že by se nový objekt nepodařilo do září najít. Něco takového je zcela nemyslitelné," poznamenala ředitelka speciální školy Gabriela Solničková. Pokud se nový objekt nalézt podaří, byla by ještě spousta práce na jeho adaptaci pro speciální potřeby žáků. Základní škola speciální vzdělává děti se střední až těžkou formou postižení, a to včetně různých stupňů autismu. Jdeo děti, které často špatně snášejí stresové situace a vybočení ze zaběhnutého řádu.