Mezi zastupiteli města i veřejností se po vaší prezentaci ozývalo dosti hlasů, které byly proti vašemu projektu.
Já jsem ten pocit neměl. Byli jsme upozorňováni, že nás budou lidé kamenovat, ale vše proběhlo poměrně v poklidu. Nevidím důvod, proč by zastupitelstvo nemělo náš záměr schválit, protože je v souladu s politikou státu, s politikou ochrany životního prostředí a neporušuje žádné normy.

Čím si tedy vysvětlujete, že mnozí lidé nemají k projektu důvěru?
Nemyslím si, že jde o negativní názory, ale spíš o obavy ze změn, o nichž lidé nevědí, zda je nemohou ohrozit. Chápu to, protože vzniklo mnoho dezinformací. Hovořilo se o spalovně, kterou mají lidé spojenou s dioxiny. Vysvětlili jsme jim, že toto je úplně něco jiného a že v absolutní blízkosti bioelektrárny je možné vybudovat takové společenské zařízení, jako je akvapark.

Jaké máte s podobnými projekty zkušenosti?
Takto velký projekt má být náš první. Ale už přes deset let máme zkušenosti s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

V jakém termínu jste schopni bioelektrárnu postavit a zahájit její provoz?
V cestě nám nyní stojí povolovací řízení. Kdybychom byli optimisté a řekli, že do roka bude povolovací řízení a do té doby bychom tedy mohli, lidově řečeno, kopnout do země, pak za jeden a půl roku by tu mohl být funkční akvapark s elektrárnou. Vzhledem k čerpání zdrojů z Evropské unie se musíme do konce roku jasně rozhodnout, kde by měl projekt stát. Do té doby tedy potřebujeme jasné stanovisko města.

Máte tedy i jiné náhradní pozemky a jednáte o stavbě bioelektrárny i tam?
Ano, máme tři varianty v rámci Středočeského kraje, kde už jsme o projektu jednali. Tady v Kosmonosích jsme však v dobré víře pozemek již zakoupili s tím, že je ve výhledové průmyslové zóně. To byla chyba, kterou nemůžeme opakovat častěji.

Můžete sdělit, v jakých dalších místech kraje o stavbě bioelektrárny jednáte?
Prozatím raději ne. Nechci, aby zase vznikaly fámy, že jde o spalovnu. Tady se také původně hlasovalo o spalovně, tedy o úplně něčem jiném. My jsme přitom třikrát žádali o prezentaci, ale město nemělo zájem.

Někteří lidé naznačili, ať elektrárnu postavíte někde jinde, a oni se pak na ni přijdou podívat.
Může se to stát. Pak bychom dokázali, že jde o ekologickou a bezproblémovou stavbu. Unikátní možnosti financovat ji z evropských zdrojů by se však potom dočkalo jiné místo než Kosmonosy. Naše investice do pozemku v Kosmonosích se zatím pohybuje okolo 25 milionů korun, což je v rámci rozpočtu dvou až dvou a půl miliard nepodstatná částka. Navíc pozemky cenu neztratí.

Co tedy nyní potřebujete slyšet od zastupitelů města Kosmonosy?
Potřebujeme jasné ano k tomu, aby byl náš záměr zařazen do připomínek územního plánu. Na posledním zasedání mělo být původně připomínkové řízení k územnímu plánu ukončeno, ale na základě naší prezentace bylo přesunuto o jeden měsíc. Předpokládáme, že pokud by byl ze strany města zájem, na příštím zasedání zastupitelů už by k hlasování mohlo dojít. Veškeré informace jsou na sto