Místem zdravotnického klání se staly prostory Městského bazénu v Mladé Boleslavi v pátek 4 . května. Na pěti stanovištích museli mladí zdravotníci předvést poskytování první pomoci na figurantech s namaskovanými zraněními, na dalších čtyřech stanovištích pak prokázat další zdravotnické vědomosti. Vítězové postupují do kola regionálního, které se bude konat opět v Mladé Boleslavi.