Ekocentrum Domu dětí a mládeže vyhlašuje v rámci doprovodných programů Týdne Země soutěž Hledáme nejhloupější obal. Zúčastnit se jí může každý, kdo nejpozději do 15. dubna 2009 zašle na adresu Ekocentrum Zahrada, Jaselská 1119, 293 01 Mladá Boleslav alespoň jeden výrobek či fotografii výrobku s nadbytečným či jinak nešetrným obalem, zakoupený v kterémkoliv obchodě.

Vratislav Houštecký z Domu dětí a mládeže k soutěži řekl: „Doručené výrobky – obaly i fotografie s popiskami a doplňujícími texty budou vystaveny veřejnosti během Týdne Země, který se koná od pondělí 20. do pátku 25. dubna v Ekocentru Zahrada od pondělí do pátku. Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin.“

Tři nejhloupější obaly vybere tříčlenná odborná porota a jejich navrhovatelé obdrží poukázky na nákup bio, fair - trade a ekologicky šetrných výrobků.
Slavnostní vyhlášení nejhloupějšího obalu a předání odměn proběhne na Ekojarmarku na pěší zóně Jaselská (naproti Ekocentru Zahrada) v sobotu 25. dubna v 16.30 hodin.

Pravidla soutěže Hledáme nejhloupější obal

Najděte 1 či více výrobků s nadbytečným či jinak nešetrným obalem, prodávaných v kterémkoliv obchodě.

Do soutěže budou přijaty:
• skutečné výrobky (pouze trvanlivé),
• kompletní (minimálně porušené) obaly,
• fotografie výrobků (barevné, formát A4)
doručené do 15. 4. na adresu: Ekocentrum Zahrada, Jaselská 1119, Mladá Boleslav 293 01.
Fotografie (s doplňujícím textem) lze zasílat i mailem: zahrada@ddm-mb.cz, podmínkou je dostatečné rozlišení pro tisk (min 300dpi na A4 – fotografie z telefonu obvykle nestačí).

Každý navržený výrobek (obal, fotografie) musí být opatřen:
• popiskou se jménem, příjmením, telefonem a e-mailem navrhovatele, datem zakoupení či vyfotografování výrobku, názvem obchodu a obce, kde se obchod nachází
• krátkým textem, vysvětlujícím, proč považujete obal za nešetrný.

Doručené výrobky (obaly, fotografie) s popiskami a doplňujícími texty budou vystaveny veřejnosti během Týdne Země (20. - 25. 4.) v Ekocentru Zahrada (po-pá 8-18 hod.).
Tři nejhloupější obaly vybere tříčlenná odborná porota a jejich navrhovatelé obdrží poukázky na nákup bio, fair - trade a ekologicky šetrných výrobků na Ekojarmarku 25. dubna nebo v kavárně Ekocentra Zahrada (do 30. 6. 2009) v hodnotě 300, 200 a 100 Kč (za první, druhé a třetí místo).
Slavnostní vyhlášení nejhloupějšího obalu a předání odměn proběhne na Ekojarmarku na pěší zóně Jaselská (naproti Ekocentru Zahrada) v sobotu 25. dubna v 16.30.
Doručené výrobky se nevracejí, mohou být veřejně prezentovány včetně jmen navrhovatelů a vítězů.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevystavit všechny navrhované výrobky (opakující se, neúplné obaly, s nedostatečným zdůvodněním apod. či z kapacitních důvodů).
Doručením navrhovaného výrobku (obalu, fotografie) vyjadřuje navrhovatel souhlas s uvedenými pravidly.
Uzávěrka soutěže je ve středu 15. dubna 2009 ve 14 hodin, později doručené návrhy nemohou být přijaty.

Kontakt: Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav, zahrada@ddm-mb.cz, tel. 724 985 149