Nové dopravní hřiště, jehož součástí bude rovněž autocvičiště pro uchazeče o řidičský průkaz, by mělo být dokončeno v letošním roce. Bude sloužit k výuce dopravní výchovy pro žáky z více než čtyřicet škol Mladoboleslavska i pro veřejnost. Část vybudovaná jako cvičiště pro řidiče má sloužit k výuce a tréninku silničního provozu pro všechny zájemce. Součástí dopravního hřiště pro nejmenší má být i půjčovna kol a koloběžek. V areálu bude zázemí se dvěma učebnami pro různé vzdělávací programy a kurzy.

Jde o společný projekt Středočeského kraje, SOŠ a SOU Mladá Boleslav, Statutárního města Mladá Boleslav, Nadačního fondu Škoda Auto (NfŠA), Platformy VIZE 0 a Asociace autoškol České republiky. V polovině března zástupci jednotlivých stran podepsali Memorandum o spolupráci. Odhadované náklady na celý projekt jsou zhruba 25 milionů korun.

Hejtmanka Petra Pecková připomněla, že dopravní výchova od útlého věku má obrovský preventivní dopad. „Návštěvy dopravního hřiště, kde děti na kolech a koloběžkách získávají základní zkušenosti, jsou výbornou průpravou na ostrý provoz na silnicích. A tady v Mladé Boleslavi se k tomu klasickému dopravnímu hřišti přidá autocvičiště pro uchazeče o řidičský průkaz, což mnoho začínajících řidičů určitě ocení. Středočeský kraj do projektu dává své pozemky, 12 milionů korun na spolufinancování a zavazujeme se k provozování areálu, které bude v režii SOŠ a SOU Mladá Boleslav,“ shrnula.

Ředitel školy Jiří Šlégl uvedl, že důvodů, proč tento projekt SOŠ a SOU Mladá Boleslav (má ve svém portfoliu obory jako Mechanizace a služby, Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel nebo Autoelektrikář) podporuje, je více. „V první řadě bude smysluplně využit ladem ležící pozemek v areálu školy. Na tomto pozemku se kdysi učili žáci zemědělských oborů praktickým činnostem, včetně jízd pro potřeby získání řidičského průkazu,“ připomněl. Jako další důvod jmenoval fakt, že realizací hřiště se škola ještě více zviditelní v regionu. „Zanedbatelný nebude pro školu ani ekonomický přínos, který bude generován vlastním provozem cvičiště,“ doplnil.

Projekt vznikne na základě studie proveditelnosti, kterou objednal Nadační fond Škoda Auto s podporou dalších partnerů. Michal Kadera, předseda správní rady nadačního fondu, rovněž vyzdvihl důležitost dopravní výchovy.

„Bezpečná doprava výrazně zkvalitňuje život obyvatel všeho věku a patří mezi klíčové priority NfŠA. Výchova k ohleduplnosti a správnému chování v provozu musí každopádně začínat už u dětí, které patří k těm nejohroženějším skupinám. Proto jsme zafinancovali studii proveditelnosti k projektu nového dopravního hřiště v Mladé Boleslavi, stejně jako přispějeme 6 miliony korun na samotnou výstavbu. Mám radost, že součástí projektu je i autocvičiště pro žáky autoškol, které pomůže vysílat do provozu lépe připravené mladé řidiče, čímž opět zvýší bezpečnost na komunikacích nejen v mladoboleslavském regionu.“ sdělil předseda správní rady NfŠA.

Na téma dopravní bezpečnosti se NfŠA zaměřuje i přes své grantové výzvy. „V tuto chvíli je otevřena Dopravní bezpečnost – prevence, která cílí na komunitní aktivity a edukaci v této oblasti, a také na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat,“ uvedl příklad.