Od prcků, kteří se sotva drží na nohou, až po starou sokolskou gardu. To jsou sokolové. Dnes je sokolům sto padesát let, dnes začal před sto padesáti lety fungovat Sokol právě v Mladé Boleslavi. Sokolové ušli obrovský kus cesty, a i přes nepřízeň osudu, který je hodně zabrzdil a bohužel dodnes splácejí dluhy lidí, kteří tehdy neuváženě a zcela nesmyslně špatně investovali, přesto mají chuť jít dál.

Teď se znovu staví na nohy a mají velké plány do budoucna. „Až se z tohohle vymotáme, pak budeme moci nabídnout lepší prostředí a samotná sokolovna bude vypadat o poznání lépe," uvedl pro Boleslavský deník Starosta boleslavských sokolů Bohumil Rosenkranz. Peněz do opravy sokolovny, na odměny cvičitelů a další akce sokolů je potřeba hodně,  sokolové je chtějí pokrýt z nejrůznějších grantů a dotací, o které se v tomto roce ucházejí. „V současné době čekáme na vyjádření z Ministerstva školství, odtud máme příslib peněz na rekonstrukci střechy sokolovny," prozradil nám Rosenkranz.

Novinkou v jednotě sokolské je také to, že místní sokolovna bude vyhlášena památkovým objektem.
„Je to jedna z nekrásnějších budov, které jsme kdy viděly," nechaly se slyšet památkářky při své nedávné návštěvě v Boleslavi. Pro sokoly je to v podstatě dobrá zpráva. Bude to sice znamenat mnohem přísnější dohled nad opravovanou budovou sokolovny, která musí odpovídat přísným pravidlům památkářů, ale zcela jistě to bude mít i své plus.

Když totiž budova bude vyhlášena za památkově chráněnou, budou moci sokolové požádat o eventuální finanční pomoc také Ministerstvo kultury. I když peníze potřebují jako sůl, není to rozhodně jediné pojítko mezi samotnými členy, vedením Sokola, ani ničím dalším. Sokolové, to jsou bratři a sestry, to jsou lidé, kteří se chtějí potkávat, kteří se chtějí hýbat.

Pod Sokolem v Mladé Boleslavi se totiž sdružuje mnoho lidí, kteří se zabývají nejrůznější činností.
Dnes už to dávno není tak, že sokol je starší muž nebo žena. V jejich řadách je  spousta mladých lidí, kteří se nestydí obléci tričko s logem Sokola a opravdu jím jsou.

Šachy, florbal, kondiční cvičení pro děti i dospělé a řada dalších sportovních odvětví. Florbalový tým, členové dětské gymnastické přípravky. Pod boleslavský Sokol patří ale také například tým brazilské capoeiry, zdejší oddíl právě tady také slaví úspěchy.

V rámci tělocvičné jednoty Sokol cvičí i malé děti. „Máme kroužek dětí, většinou ve věku pět až šest let. Jedná se o všeobecnou sportovní průpravu. Děti se učí základním gymnastickým dovednostem," prozradila jedna z cvičitelek Lucie Tejnorová. Děti se podle jejích slov učí skutečně to nejzákladnější od kotoulu, přes zavěšení na hrazdě, přeskok přes švihadlo i třeba hvězdu.

Možná byste se divili, že tyhle základní cviky spousta dětí pak na základní škole v hodinách tělocviku nezvládne. Děti, které chodí od mala do sokola, nemají s tělocvikem pak žádný problém.
A zmínit bychom zcela jistě měli i šachisty.  „Šachový oddíl Sokola Mladá Boleslav členy od nejmladších žáků až po dříve narozené, a rádi přijmeme i nové členy," říká Mirek Jirounek, předseda šachistů.

Zlomový rok

Letošní rok je pro sokoly v Boleslavi zlomový, a to hned ze tří důvodů. „Za prvé se nám podařilo stabilizovat finance, za druhé letos slavíme sto padesát let svého fungování a za třetí také proto, že vše nasvědčuje tomu, že by se letos mohla začít opravovat budova sokolovny,   znovu by byla  chloubou," dodal starosta Sokola. V rámci letošních oslav plánují místní sokolové také Akademii – ukázku sokolských činností. Na ni se můžete těšit letos v červnu.