Dvě nové barokní sochy má v úmyslu pořídit Arciděkanský úřad v Mladé Boleslavi. Náklady na jejich pořízení jsou ovšem velmi vysoké. Sahají až k jednomu milionu korun. Úřad proto nyní vypsal sbírku, kam mohou lidé poslat finanční dary.

Hlasujte v pravém sloupci

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Ignáce z Loyoly zdobily schodiště arciděkanského kostela do konce 20. století. Torza těchto dvou plastik jsou nyní umístěna v předsíni Arciděkanského kostela v Mladé Boleslavi. Lidé mohou až do 20. září přispět finančním darem na účet: 35-480647339/0800, založený u České spořitelny v Mladé Boleslavi.

Kvalitní ruční práce

Pokud se podaří potřebné peníze získat, budou moci být obě plastiky vyrobeny, a to z kvalitního pískovce. Na vše budou dohlížet odborníci z Národního památkového ústavu.