O okolnostech a smyslu tohoto útoku, k němuž došlo už po podepsání kapitulace a v době všeobecné radosti z přicházejícího míru (byť samotné město i jeho nejbližší okolí na své osvobození vlastně ještě čekaly), se od počátku diskutovalo. V podezření byli nejprve hlavně ustupující Němci, kteří se prý mohli snažit zlikvidovat stopy po své činnosti včetně zanechaných dokumentů – ale i osvoboditelé jak z řad angloamerických spojenců, tak Rudé armády. Dnes už historikové nemají pochybnosti: bombardovala sovětská letadla, přičemž hlavním cílem zřejmě bylo zastavit kolony německých vojsk směřujících na západ ve snaze dostat se do zajetí k Američanům. Doklady prý vyznívají jednoznačně, byť poválečný režim se dokumenty ukazující na skutečného původce útoku snažil zlikvidovat a v následujících desetiletích byla tato kapitola historie spíše zamlčována.

Z cyklistického seriálu pro veřejnost 'Kolo pro život' na Krásné louce v Mladé Boleslavi.
Závody i bohatý program. Kolo pro život přiláká na Krásnou louku stovky dětí

Události této doby připomene nezisková organizace Post Bellum, která s podporou Nadačního fondu Škoda Auto zaznamenává osobní příběhy a vzpomínky pamětníků z řad současných či bývalých obyvatel města – a jejich vyprávění zařazuje do veřejně přístupného archivu Paměti národa.

Na čtvrtek 12. května připravila promítání dokumentu Bombardování Mladé Boleslavi 9. 5. 1945. Akce v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha začíná od 18 hodin. Pro projekci bude následovat vyprávění historiků a očekává se, že by mohly zaznít i pamětnické vzpomínky.