Informační boxy s průběžnými výsledky voleb dodávaných on-line přímo z Českého statistického úřadu najdete na našem webu, a to i za jednotlivé kraje. Sledujte i aktuální informace z volebních místností na Mladoboleslavsku a reakce politiků i občanů z Mladoboleslavska.

Po dlouhé, mnohdy nevybíravé a útočné, volební kampani přichází konec.

Jsou tu volby do Poslanecké sněmovny, které rozhodnou o dalším směřování České republiky.

Volební místnosti se v Mladé Boleslavi, stejně jako v celé zemi, otevřou dnes ve 14 hodin a volit bude možné do nočních 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin.

„V pátek 28. května budou všechny budovy Magistrátu města Mladá Boleslav kvůli volbám po celý den uzavřeny. Otevřené budou jen podatelny a dále pracoviště osobních průkazů v hlavní budově na Komenského náměstí,“ řekla Boleslavskému deníku mluvčí města Hana Koišová.

Lístky kompletně rozdány, náhradní až u voleb

Magistrát již minulý týden dokončil kompletní distribuci volebních lístků. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič mohl požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

44 volebních okrsků, stejně jako před 4 roky

V Mladé Boleslavi nedošlo ke změně počtu volebních okrsků a bylo jich vytvořeno opět 44. Nic se nemění proti posledním volbám na dislokaci volebních místností.

V případě Chrástu budou moci občané volit opět ve speciální mobilní místnosti (karavanu). Voliči v Mladé Boleslavi a celém Středočeském kraji dostali hlasovací lístky celkem dvaceti politických stran a dalších subjektů, na každém z nich je maximálně až 34 kandidátů.

Musíte mít s sebou doklad

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství České republiky. Musí k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický či služební pas ČR anebo cestovní průkaz. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Hlasovací lístek platí samostatně pro každou politickou stranu a politické hnutí. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Pokud některá politická strana nebo politické hnutí nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, je v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.

Co byste měli vědět, než půjdete k volbám