Problém spatřují například ve školních jídelnách, kde se smí potkávat jen určité skupiny dětí, což ale naráží, zejména u větších škol, na problém s kapacitou stravovacích zařízení. V zásadě všichni oslovení, ještě před schůzkou obou vládních činitelů, poukazovali na komplikace s udržováním menších, oddělených skupin žáků. Jak se do celé situace promítne zrušení povinnosti nosit roušky ukáží příští dny.

Přijdou děti o kroužky?

S přípravami již začala ředitelka a obě její zástupkyně na 5. Základní školy v Mladé Boleslavi.

„Hledáme cestu, abychom to nějak zvládly. Snažíme se s tím poprat, aby byla co nejméně narušená výuka, a aby děti neměly pocit, že jsou v divném prostředí, aby se cítily přirozeně a bezpečně, a samozřejmě aby vše bylo schůdné pro kantory,“ popsala ředitelka Marcela Pavlíková. Opatření by se mohla dotknout i nadstandardních aktivit. „Minimálně zpočátku neotevřeme kroužky, což nás velmi mrzí, měli jsme jich totiž ke třiceti. Jenže se v jejich případě nedá naplnit doporučení, aby se děti nepromíchaly,“ upozornila Pavlíková.

Bez komplikací nebude ani provoz družiny nebo jídelny. Sem musí děti přicházet tak aby skupiny zůstávaly maximálně homogenní a zbytečně se nepromíchávaly. Škola je také připravená na případné znovuzavedení distančního vzdělávání. „Doufáme, a věříme, že kompletně distanční výuka už nenastane,“ doplnila ale Pavlíková.

Od pondělí také začnou naplno plánovat co dál v ZŠ Benátky nad Jizerou. Už nyní nad nařízeními vede vedení školy dlouhé debaty. Manuál z ministerstva školství tady vnímají jako dobře propracovaný, ale roušky nepřijímají zrovna pozitivně. I zde bude nejvíce problematická situace ohledně provozu školní jídelny nebo družiny, ale třeba i u prvňáčků.

„Měli jsme tradici, že jsme prvňáky vítali za školou na volném prostranství, vždycky se tam nahrnuli rodiče a babičky. Jak to bude vypadat, doladíme v příštím týdnu. Nechceme děti ochudit o slavnostní vstup do školy,“ popsala zástupkyně ředitele Alena Machová.