„Výše příspěvků je pro jednotlivé školy a školní jídelny různá a odpovídá aktuální situaci v tom kterém zařízení. Nicméně jsme samozřejmě připraveni v případě potřeby pomáhat našim školám v tomto ohledu i nadále," uvedl náměstek primátora Daniel Marek.

Primátor Raduan Nwelati uvedl, že kromě příspěvku na energie pro základní a mateřské školy schválili zastupitelé také příspěvek na školní asistenty pro všechny městem zřizované základní školy. „Jde o částku 136 tisíc korun pro každou z našich škol a je určena na platy školních asistentů od září do prosince letošního roku. Máme od ředitelů i pedagogů velmi dobré ohlasy na služby školních asistentů, je to jeden ze způsobů, jak snížit zátěž samotných učitelů a tím zvýšit úroveň výuky," vysvětlil primátor.

Školy také dostanou další peníze nad rámce plánovaného rozpočtu, tentokrát jde o navýšení příspěvku na činnost školních psychologů a na primární prevenci. „Školní psychologové jsou velmi důležitou součástí každé školy a jsem rád, že jsme prosadili zavedení této pozice. Bohužel nám situaci komplikuje to, že je psychologů nedostatek, a to nejen v Mladé Boleslavi. I tak jsme vděční, že tuto službu můžeme na školách poskytovat. Ukazuje se v současné době, že je čím dál potřebnější," dodal náměstek Marek.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.