Časopis Školník je perlou, na kterou může být Gymnázium Palackého právem hrdé. Časopis se od svého vzniku umisťuje na prvních příčkách v soutěži školních časopisů, kde je obrovská konkurence, a nejinak tomu bylo i koncem loňského roku, kdy redakce obdržela druhé místo mezi českými školními časopisy.

O práci na časopise si s námi povídal současný šéfredaktor Martin Herout a redaktorka Zuzana Hájková, která redakci vedla před ním. Pokud by vás zajímalo, zda vidí svou profesní budoucnost v některém periodiku, není tomu tak. Přestože jim psaní dělá radost, Zuzana by ráda v budoucnu překládala knihy, Martin hodlá také psát jen do šuplíku.
 

Vzpomínám si, že Školník nedostal ocenění poprvé. Uveďte mě prosím do obrazu, kolikrát už se tak stalo?
MH: Školní časopis vznikl v roce 2009 a od té doby byl oceněn každý rok. Má tedy na kontě sedm umístění.

V soutěži se hodnotí všechny školní časopisy dohromady, nebo jsou nějaké kategorie?
MH: Soutěž je rozčleněna do kategorií. V krajském kole jsme letos získali třetí místo za webové stránky, které už se v současnosti nespravují, a všechny ostatní kategorie jsme vyhráli. V republikovém kole jsme získali třetí místo za grafickou podobu časopisu a celkově druhé místo.
ZH: Předchozí ročník jsme vyhráli.

Čím si vysvětlujete takový úspěch? V čem je Školník nad ostatními stovkami školních časopisů?
MH: Myslím si, že je to do velké míry grafikou máme například moc pěkný papír ale také máme velmi slušně napsané články. Některé z nich jsou opravdu výborné.

Vzpomínám si, že Školník má sponzorskou podporu. Je to tak? Rozhodně nevypadá jako laciná záležitost.
MH: Podporuje nás copycentrum otec našeho současného grafika.

Protože jsem už psal o umístění redaktorů z kosmonoského školního časopisu, vím, že vyhlašování se uskutečnilo v Brně. Jaký byl ale program toho dne a jak velká byla vaše gymnaziální delegace?
ZH: Jeli jsme ve čtyřech. Na místě se konají workshopy s odborníky z univerzit i novináři a dalšími lidmi z oboru a každá redakce si může vybrat seminář, kterého se zúčastní.

Co zaujalo právě vaši skupinu reprezentantů?
MH: Všichni jsme si vybrali stejný workshop, jehož tématem bylo tvoření příběhů. Seznámili jsme se s tím, na jaké nejzákladnější stavební prvky lze příběh rozebrat a jak jej následně sestavit.

Kolik lidí dnes tvoří redakci Školníka?
MH: Je to dost proměnlivé, ale touto dobou dost lidí odchází.

Předpokládám, že je to proto, že mají dostudováno a budou maturovat?
MH: Ano, část redaktorů právě odchází ze školy, část odchází, protože jednoduše nic nedělá.

Je vidět, že kázeň musí být. Jakým způsobem redakce pracuje? Scházíte se pravidelně? Jak staré máte redaktory?
MH: Scházíme se každé úterý o velké přestávce. V minulém školním roce se k nám připojili třeťačky, jinak ale dáváme prostor starším a zkušenějším autorům.
ZH: Na druhou stranu jsme měli i výbornou ilustrátorku z druhého ročníku.

Mám tu před sebou bývalou šéfredaktorku i současného šéfredaktora. Jak se vám spolupracuje, když jste si oba vyzkoušeli vedení redakce?
ZH: V pohodě. Musím se ale přiznat, že od chvíle, kdy jsem opět jen redaktorka, dělám úplně stejné věci, které jsem sama jako šéfredaktorka vyčítala redaktorům. Nedodržuji uzávěrky a tak podobně.
MH: Já jsem ti vždycky posílal články včas.
ZH: To jsi byl taky jediný.

Máte nad sebou nějakou supervizi z řad pedagogického sboru?
MH: Ano, paní profesorku Vedralovou.

Dostáváme se k vlastnímu časopisu. Jaké udržujete rubriky?
MH: Většinou máme v časopise rozhovor s některým učitelem nebo jinou známou osobností, článek o zajímavých koníčcích, sloupky…
ZH: …dopisy studentů ze zahraničí, reportáže z akcí školy, výměnné pobyty…
MH: …vždy také nějaký úvod k tématu, které prostupuje celým vydáním.

Výjimečná je určitě také grafická stránka časopisu. Kdo se na ní podílí?
MH: Grafiku dělá Tomáš Zíma, náš spolužák z 6.A, před ním to byl Sebastian Vošvrda, který dnes grafiku studuje na vysoké škole.S námi už nespolupracuje.

Jak probíhá distribuce? Říkáte, že čtenáři jsou pro vás důležití, mají o plody vaší práce zájem?
MH: Do každé třídy rozdáváme tři až čtyři čísla, další rozmístíme na chodbách. Čtenáře prosíme, aby výtisky po přečtení zase vrátili na parapety na chodby. Velmi často se ale stává, že si je spolužáci odnesou domů. Z posledního čísla tady po dvou dnech nezbylo skoro nic. Vycházíme v nákladu dvě stě až tři sta vydání.

Máte nějaký cíl do budoucna? Nějakou metu, které byste rádi dosáhli?
MH: Určitě si zachovat nastavenou úroveň a udržet si ta přední místa v soutěžích. Důležité ale je, aby to celkově klapalo a všichni dobře psali a dodržovali termíny.
ZH: Pro mě osobně je důležitější čtenářské hledisko. Aby byl časopis zajímavý pro studenty naší školy a aby o něj měli zájem alespon tak jako dosud.