Peněz do školství není nikdy dost. I proto přijali ředitelé škol s povděkem zprávu z nedávno skončeného jednání zastupitelů Mladé Boleslavi, kde bylo schváleno navýšení rozpočtu základních škol celkem o 300 tisíc korun.

„Jde o projekt participativního rozpočtování, což znamená, že do každé z našich základních škol pošleme 30 tisíc korun, a žáci sami rozhodnou, na co konkrétně by měly být peníze využity,“ vysvětlil primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Každé z dětí samo či ve skupinkách bude mít možnost navrhnout projekt, který se z těchto peněz zaplatí. Poté bude v rámci jednotlivých škol probíhat hlasování, z něhož vyjde vítězný projekt, který finanční podporu města získá.

„Cílem je naučit děti nejen projekt vymyslet a připravit, ale také ho co nejlépe odprezentovat a prosadit jeho realizaci. Samozřejmě to zasahuje i do oblasti finanční gramotnosti a samostatnosti, k níž tento projekt také děti vede,“ uvedl primátor Nwelati a současně dodal, že se velmi těší na výsledky.

Krok radnice vítají i jednotlivé školy ve městě. „Je to výborný nápad a potřebná věc,“ zaznělo z 9. Základní školy Pastelka z úst ředitelky Ivy Kollinové.

Na Pastelce celá záležitost probíhá prostřednictvím školního parlamentu. „Ten jednotlivé návrhy shromažďuje. Akce se mohou zúčastnit děti od šestých tříd výše,“ dodala ředitelka

Žáci na této škole v rámci svých tříd vybrali tři projekty, které předali do školního parlamentu. Ten je shromáždí a následně se v rámci celoškolního hlasování rozhodne, který z nápadů je nejlepší, a který bude uveden do života.

„O realizaci nemám strach. Nápady, které jsem dosud mohla vidět, se týkaly rozumných věcí, které přispějí k příjemnějšímu pobytu ve škole,“ uvedla Iva Kollinová. Podle jejích slov jsou ve hře například pingpongové stoly, vybavení do tělocvičny nebo relaxační nářadí. Vedení školy očekává, že děti pak k takto pořízené věci budou mít jiný vztah. „Na druhou stranu naučit děti finanční gramotnosti je velmi složitý a dlouhodobý proces,“ dodala ředitelka.

Také Jan Bureš, ředitel 4. základní školy, rozhodnutí mladoboleslavského magistrátu kvituje. „I u nás o realizaci rozhodne školní parlament jen s tím rozdílem, že jsme dali prostor dětem od čtvrtých tříd výš,“ řekl ředitel 4. základní školy v Mladé Boleslavi a vzápětí dodal, že žáci o akci měli velký zájem a mezi jimi navrhovanými projekty figuruje řada volnočasových nebo sportovních prvků.