Tím se objekt, ve kterém školka sídlí, stane méně energeticky náročným. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí čtyři a půl miliónu korun, město se bude podílet více než miliónem.

Nyní došlo ale i na opravu umýváren v oddělení u Krtečka, kde si to umyvadla a toalety žádaly nejvíce. Na tuto opravu byly použity peníze z města.  „V souvislosti s otevřením pátého pavilonu, který se v letošním roce, vzhledem k velkému počtu dětí, otevíral a opravoval, zbyly ještě nějaké peníze. Ty se právě teď použily na opravu umýváren," řekla Boleslavskému deníku Irena Vízková, pověřena řízením školky.

Zatímco rekonstrukce  umývárny se zvládla za týden a kousek, náročnější část rekonstrukce školku teprve čeká. „Dotaci, kterou město, potažmo školka dostala, se musí proinvestovat do tří let. S první etapou by se mělo podle mých informací začít na jaře příštího roku. Vše ale organizačně zajišťuje město Bělá," řekla k rekonstrukci ředitelka.

Učitelky v mateřské školce tak čeká náročné období. Zvládnout tolik dětí pohromadě nebude jednoduché.
„Organizačně to pro nás bude velmi náročné. Budeme s dětmi hodně cestovat, ve smyslu přesunu do pavilonu, který se zrovna rekonstruovat nebude. Musím podotknout, že spolupráce s rodiči je bezvadná. Berou to velmi dobře. Vycházejí nám vstříc. Když je to pro ně jen trochu možné, nechají si děti doma,  jako to bylo teď v době oprav umýváren. Ale samozřejmě nikomu nic přikazovat nemůžeme. Jak říkám, rodiče jsou chápaví a já jsem za to velmi ráda," řekla Vízková.

Rekonstrukce to bude náročná, ale všichni se těší na výsledek. Velké poděkování patří vedení města Bělá.
„To zcela jistě. Když bych to řekla hodně jednoduše, město nám pomohlo se vším, co nám na očích vidělo. Vycházejí nám maximálně vstříc," dodala Irena Vízková.