„Žádost o dotaci jsme podali  v lednu letošního roku na ROP (Regionální operační program) Střední Čechy. Rozhodlo se minulý týden. Mohu konstatovat, že náš projekt byl doporučen k financování, což je pro nás výborná zpráva," potvrdil příjemnou novinku  bousovský starosta. Teď vedení města čeká příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení, samotné řízení a poté realizace stavby. „Je to pro nás čerstvá informace, takže zatím neznáme procentuální poměr přiznané dotace a finančních prostředků z rozpočtu města, každopádně je to pro nás skvělá zpráva,"  uvedl.

Kromě rozšíření školky se ale v Bousově dokončují i dva další projekty. „Ke konci se chýlí stavba rekonstrukce místních komunikací ulice Kolonie, K Piváku, Rachvalská a Ke sběrnému dvoru, která je také dotovaná z ROP Střední Čechy. Dokončení a předání díla je plánováno na konec dubna. Termín by měl být dodržen, zatím se nevyskytly žádné problémy," uvedl Boček. S koncem školního roku se pak budou moci radovat i místní hasiči.  Skončit by totiž měla i rekonstrukce hasičárny. „To je pravda. Před dokončením je také rekonstrukce hasičské zbrojnice v místní části Horní Bousov. Zde nám zbývá dodělat zateplení a fasádu. Tuto stavbu financuje město z vlastního rozpočtu. Termín dokončení je opravdu plánován do konce června," uzavřel bousovský starosta.

Co se v Bousově chystá

 - V Dolním Bousově se plánuje také  úklid města. Tato akce navazuje na akci, která se konala v roce minulém, při otevření nového Sběrného dvora a kompostárny. Ve spolupráci s vedením a žáky základní školy  uspořádají v Bousově 16. dubna generální úklid města a okolí. Akce je plánována k Mezinárodnímu dni země. Veškerý nasbíraný odpad skončí ve  sběrném dvoře, a bude roztříděn do připravených kontejnerů.

 - Město má podanou žádost o dotaci na víceúčelový sportovní areál v lokalitě Břízky. Jedná se o propojení areálu koupaliště a hřiště s umělým povrchem, in-line dráhou a sportovištěm pro požární sport.

 - Další žádost se týká Modernizace místních komunikací – II.etapa. Jedná se o ulice Požárníků, Okružní, Zahradní a druhá část ulice Rachvalská.

 - V Bousově žádají i o dotace na zateplení a výměnu oken budovy radnice města. Dále na projekt rozšíření kapacity sběrného dvora, kde  budou žádat o dovybavení areálu, ale i projekt rozšíření kapacity kompostárny, zde chtějí žádat také o vybavení manipulační technikou.