„Marihuanu kouřily dvě děti ze skupinky školáků, kteří šli ve středu ráno do školy. Strážník je přistihl v Jičínské ulici a následně zjistil, že jde o žáky Speciální základní školy Na Celně v Mladé Boleslavi,“ uvedl k případu šéf mladoboleslavské městské policie Jaromír Pumr.

Hlídka strážníků pak děti převezla do nemocnice, kde jim byly odebrány vzorky na toxikologii. Tyto vzorky budou uchovány pro další potřebu Policie České republiky. Ještě před tím však byla přivolána pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
„Oba nezletilce i jejich rodiče si následně předvoláme a budeme tento případ i ve spolupráci s jejich rodiči dále řešit,“ uvedla vedoucí tohoto oddělení Martina Čerepušťáková.

Zcela neobvyklé je i to, že školáci přiznali, od koho drogu mají. „Uvedli, že ji mají od jednoho mimoboleslavského středoškolského studenta,“ sdělil Pumr. Zda v tomto případě nelhali, bude ještě potřeba prověřit.

Co nyní nezletilcům hrozí? Podle Čerepušťákové bude záležet i na tom, zda jde o jejich první přestupek, nebo jestli školáci holdovali drogám opakovaně. „Mohou být nařízena různá výchovná opatření, například soudní dohled nad výchovou dítěte či umístění do střediska výchovné péče nebo ústavní péče,“ naznačila Čerepušťáková.