Soutěž se konala v rámci mezinárodního Dne stromů v mladoboleslavském lesoparku Štěpánka. A co bylo jejich úkolem? Každá skupina obdržela na začátku hry desky 
s hrací kartou, do které postupně vyplňovali správné odpovědi ze zadaných úkolů.

Museli obejít sedm stanovišť. Na nich je nečekalo ale nic těžkého. Na jedné ze zastávek museli žáci například poznat, jakému stromu patří jaký list a navíc ke každému měli přiřadit ještě jeho plod. Baterku a špendlík například potřebovali na stanovišti, kde měli z kolového výřezu kmene spočítat letokruhy, zjistit, kolik je stromu let a odhadnout, jaké dějinné situace zažil. Kdo měl všechny úkoly splněné, mohl vyrazit k silnici, která vede z Maroka do Bezděčína.

Právě podél této komunikace každá skupina vysadila svůj dub. Letošní ročník vyhráli studenti Gymnázia 
Dr. Josefa Pekaře, na druhém místě skončili žáci 7.ZŠ z Mladé Boleslavi a na třetím žáci ze ZŠ Semčice.