Jak uvedla Alice Karbanová, pedagožka Muzea Mladoboleslavska, která programy dává dohromady, studentům procházka po městě může pomoci nejen v zeměpisné, ale také v dějepisné orientaci.

„V ulicích je seznamujeme s architektonicky významnými stavbami Mladé Boleslavi. Historismy druhé poloviny devatenáctého století a navazující směry počátku dvacátého století se tu přehledně propojují s místní historií," vysvětlila Alice Karbanová.

A protože muzejníci ze zkušenosti vědí, že procházky po městě nejsou pro školáky příliš záživné, zapojili do programů také moderní technologii.

„Žáci používají chytré mobily a tablety, se kterými přicházejí do styku každý den a umí s nimi dobře pracovat. Hledají tam nejen písemné prameny, ale také historické fotografie, které jim pomáhají lépe se vyznat ve městě. K dispozici mají i soubor předem připravených videosekvencí," popsala Alice Karbanová s tím, že právě ty studentům umožňují nahlédnout do interiérů budov a posoudit jejich zachovalé dobové vybavení, které by za normálních okolností zůstalo ukryto.

Historie na videu

Na videích vystupují nejen imaginární, ale také skuteční obyvatelé tehdejší Mladé Boleslavi, které svými rolemi pomáhají skládat jednotlivé střípky regionální historie, které se vážou ke konkrétním stavbám. Na závěr vzdělávacího programu nechybí online soutěž s chytrými telefony. Ta ukáže, jak moc si studenti zapamatovali získané informace.

Alice Karbanová dodala, že od května budou v muzeu opakovat úspěšný vzdělávací program Znáš své město, tentokrát s podtitulem Cesta staletími. Žáci se v rámci ní zapojí do dobrodružné hry, během které se budou snažit poznat nejstarší architektonické památky.

„Školáky čekají nejen denáry Boleslava II., ale také požár staré radnice, poklad na Karmeli a hlavně záhada zmizení staré městské pečeti," láká muzejní pedagožka nové účastníky. Letos má muzeum i jednu novinku. Je to tištěný pracovní průvodce, který nebude sloužit jen jednorázově v rámci muzejního programu, ale učitelé ho mohou využít během celého roku.