Město čítající okolo dvou tisíc hlav po komunálních volbách obměnilo přibližně třetinu zastupitelstva – dlouholetý starosta Josef Vynikal předal pomyslné žezlo mladickým elánem sršícímu Miroslavu Bočkovi. Dolní Bousov pokračuje v již započatých projektech a mnohé připravuje. Vše se pochopitelně točí okolo financí.

Zdaleka nejvíce peněz spolkne nákladná rekonstrukce místní základní školy. „Rekonstrukce stála 37 milionů, zateplení přišlo na 11 milionů,“ vypočítává nový starosta s tím, že 90% nákladů pokryly peníze z evropských fondů. Dotace notně pomohly i při záměru stavby sběrného dvora, po němž Bousováci volali již od roku 2000, kdy se město začalo díky nové zástavbě rapidně rozrůstat.

Zasíťované parcely lákaly a stále lákají převážně mladé rodiny. Kanalizace tu byla dobudována koncem minulého roku, čistička odpadních vod slouží Bousovákům již šestým rokem.

Zatím všechno vypadá růžově, těžkosti ale pochopitelně mají i v Dolním Bousově – a ne malé. Nejen místní právem nadávají na utěšený stav silnic a chodníků. „V roce 2008 nám byla přislíbena velká investice na obnovu povrchu silnic a chodníků.

Po krajských volbách a po výměně hejtmana však celý projekt spadl pod stůl. Město přitom mělo již zaplacenou projektovou dokumentaci a vykoupené pozemky,“ neskrývá rozmrzelost nad počínáním vedení kraje Miroslav Boček.

Vzhledem k tomu, že ze zákona musejí veškeré obce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, je tak renovace komunikací v nedohlednu. Peníze spolkne již v úvodu zmiňovaná investice do opravy školy; rozpočet je navíc provizorní, ten definitivní bude schválen koncem března. „Letošní rok bude úsporný,“ lapidárně konstatuje vousatý starosta.

Rok 2011, plný šetření, s sebou přinesl také hojně probírané rušení autobusových linek. Dolní Bousov si v tomto směru může gratulovat: „Rušení spojů se nás víceméně nedotklo díky intervenci mladoboleslavského magistrátu a pomoci Transcentra. Dopravní obslužnost obyvatel tak byla zachována v plné šíři,“ řekl Deníku s úlevou starosta města.

O své cesty se strachovali především ti, co mají z Dolního Bousova namířeno do Mnichova Hradiště. Zbytečně – autobusy vyjedou. Kromě toho je ve městě i vlaková stanice a železnice se krajské škrty prozatím netýkají.

Vrásky zato dělá radnici to, co by mělo působit jako oáza klidu v dnešní uspěchané době – kostel sv. Kateřiny. Jeho zdi ale již několik let „zdobí“ lešenářské trubky. „Je to jedna z dominant obce, v první fázi financovalo opravu město spolu s památkáři. Bývalý starosta Vynikal dokonce založil občanské sdružení usilující o zlepšení stavu památky, ač mše se tu pravidelně nekonají. Farář je až v Sobotce a církev nejeví o stavbu valný zájem. Přesto na jaře opravíme fasády a budeme pokračovat dál. Chceme ten prostor zkulturnit a využít pro pořádání společenských akcí,“ dodává sympatický starosta Dolního Bousova Miroslav Boček.