Základní škola v Bezně se od konce minulého roku rekonstruuje. Co čeká žáky a učitele na škole nového, kolik to městys Bezno stálo a kdy se škola představí v novém kabátě? Bude se slavnostně představovat? Na naše dotazy odpovídala starostka městyse Bezno Ludmila Novotná.

Jaké opravy, rekonstrukce, či výměny se na škole děly a dějí?

Škola se v zásadě nezmění, ale bude v ní o poznání tepleji. Škola se zatepluje a to kompletně a provádí se také výměna všech oken.

Kolik opravy stály a z čeho se hradily?

Jednak se hradily z dotace EU a to částkou asi 14 miliónů korun. Bezno se na této investiční akci podílí částkou 6 milión korun. Na tuto částku jsme si vzali půjčku.

Kdy byly práce započaty a kdy skončí?

S pracemi se začalo na podzim minulého roku v listopadu a jejich ukončení je plánováno na květen letošního roku.

Plánujete nějaké slavnostní otevření zateplené školy?

Slavnostní otevření ještě není pevně dohodnuto, pravděpodobně se ale tak stane, ale konkrétní budu moci být až se domluvím s vedením školy.

Máte nějaké ohlasy na zvelebení školy z řad žáků, učitelů, či rodičů?

Rodiče a hlavně žáci školy jsou spokojeni, konečně mají „ teplo“ ve třídách a při tom se výrazně šetří finanční prostředky. Všichni mají příjemnější prostředí ve třídách a i venkovní vzhled budov bude výrazně vylepšen.

Přinesly opravy nějaká omezení pro výuku?

Omezení výuky zatím nebylo, ani se nepředpokládá. Vše je dopředu konzultováno s ředitelkou školy.

Proč jste se vlastně rozhodli pro tuto investiční akci?

Zastupitelstvo městyse dalo ve svém rozhodnutí prioritu škole. Děti jsou naše budoucnost a zlepšení prostředí výuky dětí je na prvním místě. Škola byla vždy vizitkou obce , když není v obci škola, stává se z ní skanzen. Základní škola Václava Vaňka v Bezně je školou střediskovou, pro asi dvacet devět obcí a Městys Bezno má zájem, aby škola zde zůstala a děti nemusely dojíždět dál, než je nutné.