Laboratorní pomůcky včetně hořáčků, zkumavek a různých chemikálií.

Učebna plná žáků jedné ze tříd Základní školy T.G.Masaryka v Mladé Boleslavi, v níž se schyluje k ukázkovému pokusu.

Žákům se za přítomnosti zástupců mladoboleslavské firmy Škoda Auto a města naštěstí příliš trémou ruce neroztřásly.

Zástupci automobilky a města přijeli do školy na slavnostní zahájení výuky v nově vybavené učebně chemie a fyziky.

Škoda Auto v rámci projektu podpory vzdělávání ve spolupráci s městem pomohla nově vybavit prostory pro fyzikální a chemické pokusy.

„Příspěvek automobilky pro nás znamená skutečně obrovskou podporu a my jsme tak mohli učebnu vybavit laboratorními soupravami," řekl ředitel a zároveň učitel chemie Jan Bureš.

„Důležité je, abyste se chtěli věnovat technice, i když to nejsou vždy jednoduché předměty. Vybavení učebny by vám mohlo pomoci k tomu, aby pro vás byla škola hrou," řekl mimo jiné v krátkém pozdravu k žákům Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto.

Podle jeho slov automobilka letos podpořila celou řadu projektů na základních i středních školách. Celkově se jednalo o dva miliony korun, tato škola získala 190 tisíc korun.

Ve sdružení prostředků firmy, města i kraje vidí Bohdan Wojnar jednu z cest, jak podpořit výuku na školách.