Děti se svými pedagogy předvedly paní královně, ale i rodičům, prarodičům, vychovatelům a všem, kteří přišli do vyzdobeného „zámeckého sálu“ úchvatná vystoupení. Nejmenší děti z přípravných tříd zpívaly a recitovaly. Starší žáci se inspirovali různými pohádkami a předvedli část divadelního vystoupení.

„Poděkování patří všem paním učitelkám a pedagogickým asistentkám ze školy Na Celně, které se této akci věnovaly. Všichni si tento karneval krásně užili,“ uvedla Anna Petrčková, zástupkyně ředitele školy Na Celně v Mladé Boleslavi.