„Nadační fond Škoda Auto za spolupráce Nadace pro rozvoj občanské společnosti vyhlásil 2. kolo grantové výzvy k podpoře občanské společnosti v okrese Mladá Boleslav a navázal tak na výzvu z května tohoto roku,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Žádat o granty na realizaci svého projektu mohou do 10. září nestátní neziskové organizace, především spolky, příspěvkové organizace, nadace a nadační fondy, ústavy i obecně prospěšné společnosti.

Cílem programu automobilky má být podpora komunitního života v regionu. Ten by měl probíhat pomocí veřejných prospěšných aktivit a projektů, které mají navazovat na místní tradice, přinášet inovace, inspiraci, podněty a vést k rozvoji a zkvalitnění života místních obyvatel.