„V naší společnosti klademe velký důraz na kvalitní vzdělání mladých lidí, které chápeme jako součást naší společenské odpovědnosti,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. „Den techniky pro dívky je skvělou platformou, která představuje budoucím žákyním zajímavé technické obory ve společnosti Škoda Auto,“ vysvětlil Wojnar.

Automobilka pro účastnice Dne techniky ve školicím středisku, kterému se neřekne jinak než „Lean Center“, připravila celkem šest interaktivních pracovišť. Na těchto pracovištích děvčata získávala formou simulačních her vědomosti o optimalizaci procesů ve výrobě a administrativě.

Studium na Středním odborném učilišti strojírenském, které bylo otevřeno již roku 1927, dosud absolvovalo zhruba 22 660 žákyň a žáků. Aktuálně se zde na své budoucí úkoly v automobilce připravuje více než 900 budoucích specialistů, mezi nimi 12,5 procenta dívek.

V loňském roce automobilka dokončila rozsáhlou modernizaci školy, kdy do stavebních úprav a nákupu nových výukových technologií investovala téměř 260 milionů korun.