O získání institucionální akreditace informovala Škoda Auto Vysoká škola na svém webu s tím, že jde o proces, při kterém hodnotící panel expertů jmenovaný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství posuzuje kvalitu vysokoškolské instituce jako celku. „Pro vysoké školy je institucionální akreditace velmi důležitá, protože představuje oficiální uznání jejich kvality a schopnosti poskytovat vysoce kvalitní vzdělání a samostatně rozvíjet nabídku studijních programů. Akreditace také posiluje důvěru veřejnosti a zaměstnavatelů ve vzdělávací služby školy a může podporovat její konkurenceschopnost a atraktivitu,“ píše škola na svém webu s tím, že získání akreditace je ni významným uznáním jejích vzdělávacích, výzkumných a správních kapacit.

Rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík uvedl, že je škola na získání institucionální akreditace nesmírně hrdá. „Je výsledkem naší dlouholeté práce a odhodlání poskytovat vynikající vzdělání. Institucionální akreditace nám dává nové možnosti pro rozvoj našich studijních programů a inovace ve vzdělávání a spolu s mezinárodní akreditací ACBSP, jíž naše vysoká škola má již několik let, otevírá nové příležitosti i pro naše studenty," říká.

Sandra Lacinová, CEO Škoda Auto vysoké školy, dodala, že nejde jen o potvrzení kvality školy. „Získání institucionální akreditace také otevírá nové dveře pro posílení naší spolupráce s veřejným i soukromým sektorem. Tento úspěch umožňuje našim studentům a akademikům vytvářet nové příležitosti pro inovace a praktickou aplikaci vzdělání," uvedla.