Mimořádně efektivní zařízení v soutěži zvítězilo v kategorii Eko-Energie/Úspory energie. České ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest ocenili tímto ocenili tímto vyznamenáním podstatnou podstatnou  úsporu energie, v novém zařízení, v závodě společnosti. Nutno podotknout, že úspory jsou velmi vysoké.

Po zprovoznění nové kogenerační jednotky v Kvasinách v letošním roce, klesly emise CO2  v tomto závodě o deset procent. Toto množství oxidu uhličitého vznikne například spálením tři sta vagónů hnědého uhlí.
„Vyznamenání potvrzuje naši jasnou strategii, dosáhnout u závodů značky Škoda, špičkového ekologického standardu," říká Pavel Vacek, pověřenec značky Škoda pro životní prostředí a energie.

Do roku 2018 chce automobilka, v přepočtu na jeden vyrobený vůz, vyrábět automobily o dvacet pět procent šetrněji, k životnímu prostředí, než v roce 2010.