„U zjištěných případů jsme ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO okamžitě nasadili bezpečností a hygienická opatření včetně hloubkové dezinfekce pracovišť, abychom zabránili dalšímu šíření viru,“ uvedl za automobilku Vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Zdravotní stav všech zaměstnanců je podle jeho vyjádření stabilizovaný, velká část již byla navíc plně vyléčena. „V současné době není nakažen žádný z členů představenstva společnosti ani managementu Škoda Auto. Provoz společnosti není nákazou ohrožen,“ podotkl Kotera.

Bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid–19 automobilka znovuzavedla už před několika týdny na konci celozávodní dovolené. Firma zaměstnancům doporučila po návratu z celozávodní dovolené nejméně po dobu jednoho týdne nosit vlastní roušky nebo již dříve přidělené nanošátky.

Nadále samozřejmě platí povinnost zvýšené hygieny rukou, k čemuž patří používání dezinfekce AntiCovid. Po celém závodě jsou proto rozmístěné dávkovače dezinfekčních prostředků.

Kdo ze zaměstnanců může pracovat z domova, má tento postup nyní doporučený. 

Testy pro zaměstnance

K tomu všemu pak automobilka nabízí ve spolupráci se zdravotnickými partnery zaměstnancům i možnost nechat se otestovat. K dispozici jsou za příslušný poplatek PCR testy především pro ty, kteří se vrací z rizikových oblastí do České republiky a musí se nechat testovat. Současně je tato možnost dostupná také pro zaměstnance, kteří svou dovolenou trávili v nerizikové oblasti, ale přesto chtějí vyloučit podezření nákazy.

Ty, kteří byli v kontaktu s rizikovou osobou, nebo mající symptomy onemocnění, pak Škoda Auto nabádá k tomu, aby využili testování zdarma oficiální cestou přes Krajskou hygienickou stanici nebo svého praktického lékaře.