„Mezi 11. a 12. hodinou si ho pak lidé mohli vyzvednout ve skautské klubovně v Kollárově ulici, kde ho již tradičně rozdávali skauti z 5. oddílu,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí mladoboleslavského magistrátu.

Z Betléma dorazilo světlo do České republiky již potřicáté, připomněla mluvčí. Pokud jste ale nemohli pro světélko zajít v neděli, budete mít ještě příležitost. „V Mladé Boleslavi ho lidé mohou získat ještě v neděli 23. prosince od 9 do 11:30 hodin, kdy ho v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude rozdávat 8. oddíl vodních skautů,“ uvedla Šárka Charousková.

Do kostela se můžete dostat i další dny, kde bude světlo tradičně hořet u jesliček; a sice 24. prosince od 13 do 16 hodin, 25. a 26. prosince od 13 do 17 hodin.