Historický objekt po mnoha letech dostane nový kabát a dočká se kompletní nové fasády. Z radnice zmizí vrstva hrubého břízolitu z období normalizace. Také dojde k očištění dekorativních prvků fasády, které nešetrný nástřik z roku 1975 zdeformoval nebo zcela zakryl.

HISTORIE RADNICE

Budova současné radnice byla postavena v letech 1892 až 1893. V letech 1950 až 1951 byl v severním křídle vybudován divadelní sál. Vestavba si ale vyžádala zazdění velkých, půlkruhově zakončených oken v patře. Plochy zazděných oken byly následně v roce 1957 vyplněny sgrafitem ve stylu socialistického realismu. Tři výjevy na severní straně představují založení města, dobu husitskou a rok 1848 v postavě Emanuela Arnolda. Dva obrazy v hlavním průčelí radnice připomínají události roku 1945 a osvobození Rudou armádou.

Ještě donedávna nebylo jisté, jaký osud sgrafity čeká a uvažovalo se dokonce o jejich odstranění. „Kdyby naši fasádu „zdobil" srp s kladivem nebo Gottwald, byl bych pro odstranění. Rudoarmějec v roli osvoboditele mi však nevadí. Jde přece o naši historii, a navíc o historii před únorovým převratem v roce 1948," komentuje rozhodování o sgrafitech starosta Ondřej Lochman a dodává, že na jejich místě se původně nacházela okna. „Kdybychom se je rozhodli odstranit, zůstaly by tam dvě velké, prázdné plochy. Okna se už zpátky dát nedají, takže se jejich zachování zdá jako nejlepší řešení," sdělil Lochman.

PAMÁTKÁŘI NA ZACHOVÁNÍ TRVALI

A k tomuto řešení nakonec přistoupili i památkáři, kteří na zachování historických sgrafit trvali. „Cílem opravy, která právě probíhá, je vrátit štukové výzdobě vnějšího pláště radnice původní vzhled. Hrubý nástřik, který zaslepil modelaci, je postupně odstraňován. Poškozené prvky štukové výzdoby budou doplněny a restaurovány. Sgrafita na východním a severním průčelí budou zachována a projdou restaurátorskou obnovou," komentuje probíhající práce Lenka Zikmundová z odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu.

Právě špatný stav sgrafit, především na severní straně radnice, byl důvodem, proč se město do obnovy fasády pustilo. Památkáři totiž šetřením, které provedli, zjistili, že jsou v tak špatném stavu, že pokud k jejich opravě nedojde, hrozí během několika let jejich odpadnutí.

Cena restaurování sgrafit se vyšplhá na přibližně sto osmdesát tisíc korun. Práce na sgrafitech severní fasády vyjdou na sto dvacet tisíc, méně poškozená sgrafita východní fasády budou pak opravena za zhruba šedesát tisíc korun.

Po dokončení prací by na budovu radnice měla být umístěna i informační tabule, která vznik sgrafit a jejich historii vysvětlí.