Čtenářka Boleslavského deníku upozornila na neutěšený stav nádraží. Zatékající voda z parkoviště, špinavé lavičky, nánosy holubího trusu. S tím se setkávají cestující a pro řadu z nich je to první setkání s bohatým městem. „Za poslední půlrok množství holubího trusu narůstá, špíny přibývá, na lavičky se nedá sednout. Na některé kape voda z parkoviště, většina je zaprášená. Nikdo tam neuklízí, nikdo to neřeší. Holubi, přenašeči mnoha chorob se vesele ve svých hnízdech množí,“ napsala paní Jana a přiložila několik výmluvných snímků.

Vedení Dopravního podniku Mladá Boleslav, který stanici spravuje, podle svých slov ví o slabinách tohoto místa. „Naše společnost je si vědoma stavu autobusového stanoviště v Mladé Boleslavi, kdy se projevuje vysoká frekvence cestujících ve špičkách, sousedství obchodního centra a společnosti ŠKODA AUTO, vlakové zastávky ČD, a i samotná poloha autobusového stanoviště uvnitř města Mladá Boleslav,“ odpověděla Boleslavskému deníku tisková mluvčí Hana Kopalová.

Nádraží se uklízí dvakrát denně

Podle ní není ale pravda, že by nádraží nikdo neuklízel. "Ve spolupráci se společností Compag se dvakrát denně vyměňují odpadkové koše a zametají a uklízí plochy ve stanici," uvedla Kopalová s tím, že by mohlo být hůř. "Náklady na tento úklid společnost sanuje z vybraných prostředků od dopravců, zajíždějících na autobusové stanoviště, a které jsou jedny z nejnižších v regionu. Jsme si vědomi, že případné navýšení poplatků by se mohlo negativně projevit na případném omezení některých spojů. Velká část z těchto finančních prostředků jde také na zajištění ostrahy prostor, bez jejíž přítomnosti by se stav autobusového stanoviště razantně zhoršil, což jsme již v minulosti poznali," napsala Deníku.

Velkým problémem, který dělá z nádraží nevzhledné a infekční místo, jsou podle cestujících holubi. A s tím souhlasí i správce nádraží. „Holubi našli v prostorách nadzemního parkoviště obchodního centra ideální místo pro hnízdění, mají zde dostatek potravy a prakticky žádného přirozeného nepřítele. I přes natažené sítě se jejich počet nesnížil. Úklid jejich trusu je komplikovaný a finančně náročný, nelze ho provádět dennodenně,“ bránila se mluvčí a slíbila, že četnost úklidu zvýší.

Ptáky vyžene rekonstrukce

Zlepšení prostředí by mohla přinést rekonstrukce nadzemního parkoviště obchodního centra. Oprava proběhne v několika etapách, kdy budou postupně uzavírána jednotlivá nástupiště a silnice na autobusovém stanovišti. Součástí rekonstrukce bude i obnova ochranných sítí proti opeřencům. „Po skončení jednotlivých etap počítáme vždy se zajištěním úklidu a opravou vybavení autobusového stanoviště. Z důvodu této rekonstrukce, která by měla končit v prosinci letošního roku, počítáme s obnovou laviček v roce 2022, kdy na tuto akci již byly vyčleněny finanční prostředky a zajištěno výběrové řízení,“ dala naději cestujícím Kopalová.

Další úpravy budou souviset se začleňováním Mladoboleslavska do integrované dopravy. Bude totiž třeba zajistit plánované nasazování autobusů o délce 15 až 18 metrů, přestože stanoviště bylo původně projektováno na autobusy o délce maximálně 12,5 m. „Bohužel na případné úpravy pro zajištění provozu těchto autobusů neplánuje Středočeský kraj poskytnout žádné finanční prostředky, i přes to, že se jedná o jeho záměr,“ postěžoval si dopravce.

Na nádraží v poslední době přibyl alespoň kamerový systém městské policie i dopravního podniku, velkoformátová tabule s odjezdy či viditelné hodiny.