Ve Vanovicích, místní části Všejan, naplno běží stavební práce na dokončení druhé etapy kanalizace. Obec tak přesně po deseti letech dokončí odkanalizování celé obce. První stavební práce se tam rozběhly začátkem měsíce června.

„S výstavbou kanalizace v obci jsme začali v roce 1997. Celá kanalizace se stavěla v několika etapách,“ řekla Boleslavskému deníku starostka Všejan Zuzana Nekovářová.

V současné době je potřeba provést výstavbu kanalizačního řadu v Hlavní ulici, silnice druhé třídy, ve směru do Čachovic. Ta také musí být kvůli pohybu stavební techniky několik týdnů uzavřená. „Silnice zůstane kvůli stavebním pracím uzavřena až do 31. července,“ upřesnila starostka. Objízdná trasa vede po okolních komunikacích. Kanalizační řad povede také přilehlými ulicemi místních komunikací ulic Luční a Polní.

Výstavba kanalizace částečně omezí i obyvatele bydlící ve zmíněných ulicích. „Stavební firma provádějící tyto práce se snaží omezení minimalizovat tak, aby vjezdy a vstupy do domů byly omezeny na co nejkratší dobu,“ uvedla Nekovářová. Stavbaři kanalizaci průběžně zasypávají a porušené vjezdy obnovují. Přes vyhloubené díry musí lidé chodit po provizorních mostkách.

Rozpočet na výstavbu druhé etapy kanalizace ve Vanovicích přesahuje šest milionů korun. Téměř 4,5 milionů korun tvoří finanční příspěvek z Krajského úřadu Středočeského kraje – Fondu životního prostředí.

Od hlavního kanalizačního řadu je nutné vybudovat také kanalizační přípojku. Ta je podle starostky Všejan dělena na dvě části. „Část přípojky umístěné na veřejném prostranství hradí obec. Soukromou část přípojky, tedy té části umístěné na pozemku majitele nemovisti, musí hradit její uživatel,“ upřesnila starostka Všejan.

Nově vybudovaná kanalizace je výhradně splašková. Nesmějí na ni být napojeny svody dešťových vod.

Odkanalizování obce přinese obyvatelům obce řadu výhod. Například se zvýší komfort bydlení a zároveň dojde i ke zhodnocení nemovitostí. Lidé se zbaví pravidelného vyvážení jímky.

Budovat kanalizaci se začalo přesně před deseti letech ve Všejanech. Zatímco lidé v místní části Vanovice na kanalizaci čekají, obyvatelé Všejan ji využívají už několik let. Vybudována zde byla samostatná čistírna odpadních vod, kam jsou všechny splaškové vody z obce svedeny.