„Stačil jen nepatrný a nemotorný dotek kvádru sousedního hrobu. Ten se stal rázem na několik zdánlivě nekonečných minut vězením pro spodní část nohy pana Vladimíra. Jediná další osoba, jeho žena, nemohla těžké břemeno odsunout. Vcítit se do zděšení, bezradnosti a bolesti obou seniorů můžeme jen stěží," uvádí k případu příbuzná manželů, která nás na případ upozornila.

Na blízku se nenacházel nikdo další, a tak paní Růžena utíkala pro pomoc na silnici, kde mávala na projíždějící auta. Po chvíli jí zastavil muž středních let v obleku. Společnými silami břemeno z ošklivě poraněné a krvácející končetiny odstranili. Řidič poté seniory převezl k obvodnímu lékaři na ošetření.

Protože situace měla velmi rychlý průběh, senioři si nezapamatovali ani registrační značku automobilu, ani se nezeptali na jméno svého zachránce. Alespoň touto cestou by mu však rádi ze srdce vyjádřili poděkování.

Rentgen ukázal, že k zlomenině nedošlo, přesto byl pan Vladimír v letošních tropických vedrech hospitalizován v mladoboleslavské Klaudiánově nemocnici a i po propuštění do domácího ošetřování jej nadále navštěvovaly ošetřovatelky.

„Péče nejbližších a houževnatost staví pana Vladimíra na nohy a ten se pomalu vrací k běžnému životu," pokračuje příbuzná poškozených manželů. „Teprve s odstupem se paní Růžena začala zajímat o postoj městského úřadu k celé věci a na případnou možnost finančního vyrovnání za fyzickou a psychickou újmu."

Na úřadě seniory seznámili se skutečností, že hrobová místa jsou soukromá a město zodpovídá pouze za jejich okolí. „Paní Růžena byla odbyta a dočkala se konstatování, že pokud se k případu přizve právník, mohla by se celá věc otočit proti manželům. Měli prý být opatrnější," uzavírá dáma, která se obrátila na naši redakci.

Městský úřad v reakci na tuto záležitost zveřejnil na stránkách svého zpravodaje upozornění, aby byli lidé při pohybu na hřbitově v době Dušiček opatrní, a vyzval majitele hrobů k lepší údržbě, aby se podobné nehody neopakovaly.

Nyní, v době blížících se vánočních svátků, je pohyb na hřbitovech opět zvýšený. Budiž tento případ varováním pro ostatní. Vždyť celá řada seniorů se chodí o hrobové místo starat sama i bez mobilního telefonu a některé hroby jsou ve skutečně špatném stavu.