Například první ročník se bude vzdělávat v oboru Cestujeme po Evropě. A aby akademický rok mohl opravdu začít, nesměla chybět tradiční imatrikulace.

Ještě než frekventanti v kostele sv. Havla na pedelskou hůl slíbili, že budou o univerzitě šířit jen dobré jméno, sešli se s profesory u pomníku Latinské babičky, která je známá spíše pod jménem Anežka Drobná. Po krátkém projevu Zdeňky Kuhnové a Karla Herčíka položili zástupci studentů květiny k památce, která je řadu let symbolem zahájení školního roku.

„Anežka Drobná bydlela na Starém městě a tam také pronajímala studentům gymnázia bydlení se stravou. Domů se totiž školáci tehdy dostali jen o vánočních prázdninách. Říkalo se jí také studentská máma, protože je vychovávala a dbala na to, aby plnili své povinnosti," vysvětlil historik. Označení latinská si vysloužila tím, že studenty čas od času vyzkoušela i z latinských slovíček.