Jako obvykle se sešli u pomníčku Latinské babičky, patronky studentů, v parku u kostela svatého Havla v Mladé Boleslavi, aby se o chvíli později podepsali do kroniky a převzali diplomy a osvědčení. Že je o studium na univerzitě třetího věku stále zájem, dokládají počty posluchačů. Ty byly letos rekordní. „Přibývají každý rok, letos jich bylo 188," upřesnila Helena Bubnová, koordinátorka U3V ze společnosti Služby a školení Mladá Boleslav, která už má připravené studijní programy pro příští akademický rok. Pro velký zájem bude pokračovat program Šlechtické rody, novinkou jsou Vybrané kapitoly z religionistiky. „Obor se snaží zachytit náboženský svět ve všech jeho různorodých projevech v časoprostoru," dodala Helena Bubnová.