Jednou z nich byla také ukázka TAI CHI a canisterapie v Komunitním centru Klementinka. Během kurzu si návštěvníci mohli vyzkoušet a osvojit základy TAI CHI, které jim předcvičovala zkušená lektorka. Do canisterapie se zase zapojili pejsci, kteří přišli seniory potěšit. Třídenní program oslav Mezinárodního dne seniorů byl nabitý spoustu zajímavých workshopů, kurzů, přednášek, besed a spousty dalších aktivit. „Senioři si ten program velmi chválí. Moc se jim to líbí a poprosili nás, jestli by nebylo možné naučné přednášky pořádat i do budoucna. Účast je opravdu veliká,“ řekla jedna z organizátorek třídenních oslav Vladimíra Pechová.